Transculturele psychotherapie

De cursus transculturele psychotherapie behandelt theoretische kennis over culturele psychotherapie en met name over andere verklaringsmodellen en referentiekaders die bij migranten kunnen leven, alsook andere conceptualisaties. Denk daarbij aan de westerse ik-gerichtheid versus de groepsgerichtheid die in veel migrantengroepen gemeengoed is en de invloed ervan op de autonomieontwikkeling, de klachtenpresentatie en dus ook op mogelijke oplossingen voor problemen.

Vergroot je kennis over transculturele psychotherapie, krijg bewustwording van je eigen culturele bagage en de rol die het heeft in de therapeutische relatie met een ander en vergroot je vaardigheden om aansluiting te vinden bij een cliƫnt met een migratieachtergrond.

Kijk hieronder welk cursusaanbod je kunt volgen.

Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!