CCD-opleiding tot GZ-psycholoog V&O

Eind 2017 is CCD door de minister erkend als opleidingsinstelling voor de opleiding tot GZ-psycholoog. Sindsdien zijn we bezig met het werven van Hoofdopleider voor deze Gz-opleidingen, die de huidige Hoofdopleider a.i. kan opvolgen.

Dit proces neemt meer tijd in beslag dan voorzien en gehoopt. We hebben, hangende dit proces, de start van onze opleidingen jammer genoeg moeten uitstellen tot begin 2020.

Wij vinden dit uiteraard bijzonder vervelend, maar wel reëel gezien de omstandigheden.

We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.