1. Klachten kunnen schriftelijk (of per onderstaand formulier) worden ingediend bij:
  Cure & Care Development
  t.a.v. Mw. drs. M. (Marion) Pronk, directeur
  Postbus 5466
  6802 EL ARNHEM
 2. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd aan de indiener.
 3. De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van de directie.
 4. Binnen twee weken kunt u een schriftelijke reactie verwachten.

Klachten formulier