Voor het laatste nieuws klikt u hier

OVER CURE & CARE DEVELOPMENT

Onze visie
Cure & Care Development (CCD) stelt zich ten doel een kwalitatief hoogstaand programma te ontwikkelen, in stand te houden en aan te bieden aan professionals binnen de (G)Gz in het kader van hun opleiding en bij- en nascholing. Ons aanbod behelst de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van behandelingsstrategieën binnen de (G)Gz en wordt verzorgd door hooggekwalificeerde docenten. De programma’s voldoen aan de accreditatievereisten van de verschillende beroepsgroepen en zijn inhoudelijk getoetst door onze Wetenschappelijke Raad van Advies. Voor de uitvoer van het programma organiseren wij workshops, opleidingen en symposia met open inschrijvingen alsmede incompany activiteiten. Met ingang van 1 mei 2014 hebben wij onze onderwijsactiviteiten tevens uitgebreid met de start van een eigen uitgeverij CCD Uitgevers genaamd.

Onze missie
CCD doet dit alles vanuit haar hospitalitybeleid dat erop gericht is het onderwijs voor zowel docenten als cursisten op een professionele, vriendelijke, behulpzame en voorkomende wijze te organiseren en aan te bieden.

ONS OPLEIDINGSAANBOD

Open inschrijving
De workshops en opleidingen die wij organiseren zijn praktijkgericht. Theoretische inleidingen worden doorgaans geïllustreerd met beeldmateriaal en met simulatie van praktijksituaties. De deelnemers leren om de theorie van verschillende behandelingsstrategieën in de praktijk te brengen. Ons workshopaanbod is onder te verdelen in: arbeidsgerelateerde en volwassenenzorg, kinder- en jeugdzorg en gehandicaptenzorg. De workshops en opleidingen zijn speciaal ontwikkeld voor onder andere gezondheidszorg- en eerstelijnspsychologen, (kinder-)psychiaters, psychotherapeuten, klinisch psychologen, (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundigen, verzorgenden, POH’ers, (huis-)artsen, psychomotorisch therapeuten, (ortho-)pedagogen, kinderpsychologen, ziekenverzorgenden, professionals werkzaam in forensisch psychiatrische of aanverwante instellingen, (bedrijfs- & school-)maatschappelijk werkers, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, HR-managers, arbeids- en re-integratiedeskundigen, arbeids- en organisatiepsychologen, diëtisten en mediators.

Incompany
Naast de bestaande incompany programma’s kan CCD kan haar workshops en opleidingen op aanvraag ook als incompany traject voor uw organisatie verzorgen, of zelfs een specifiek programma voor u ontwikkelen. Het programma wordt op maat voor u gemaakt: toegespitst op uw specifieke vraag en op uw doelgroep en vindt plaats op een door u gewenst moment en op een door u gekozen locatie. Voor overleg over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Marion Pronk, directeur, via 026-3684411 of m.pronk@curecare.nl.

Website
Voor uitgebreide informatie over al onze activiteiten en voor nieuws over ons actuele aanbod kijkt u op www.curecare.nl. Door het aanklikken van uw beroepsgroep krijgt u een overzicht van alle voor uw beroepsgroep relevante activiteiten. Het is uiteraard ook mogelijk om op onderwerp te zoeken. Wij ontwikkelen ons opleidingsaanbod voortdurend. Nieuwe activiteiten brengen wij per direct mail en/of via onze website onder uw aandacht. Voor ons actuele aanbod kijkt u op www.curecare.nl.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Inschrijven
U kunt zich via onze website inschrijven. Graag ontvangen wij het inschrijfgeld per activiteit direct bij uw inschrijving. Dit kunt u overmaken naar IBAN nummer NL 87 RABO 0135 7307 83 van de Rabobank te Arnhem ten name van Cure & Care Development. Bij betaling graag ‘naam activiteit’ + ‘datum’ + ‘uw naam’ vermelden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van betaling. De ontvangst van uw inschrijving verplicht u tot betaling, ongeacht of u al een bevestiging heeft ontvangen. U ontvangt twee weken vóór aanvang van de activiteit een bevestigingsbrief met routebeschrijving. Indien u verhinderd bent, is uw plaatsvervanger in overleg met CCD van harte welkom.

Korting
Leden van de NVGzP krijgen 10% korting op al onze bij- en nascholingsactiviteiten.

Duur & locatie
Tenzij anders wordt vermeld, geldt dat een workshop of opleidingsdag start om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Het aantal deelnemers van een workshop of opleiding kan variëren van 8 tot 25 personen. De workshops en opleidingsdagen vinden plaats op een locatie van Cure & Care Development in Arnhem. Symposia worden op verschillende locaties in Nederland georganiseerd.

Annulering & restitutie
Bij annulering is restitutie van het inschrijfgeld alleen mogelijk als wij uw schriftelijke annulering 14 dagen vóór aanvang van de workshop hebben ontvangen. Aan elke annulering van een workshop zijn € 35,- administratiekosten verbonden. Voor annulering van uw deelname aan een symposium geldt een annuleringstermijn van 21 dagen. Voor workshops en/of opleidingen van 3 dagen en/of meer geldt tevens een annuleringstermijn van 21 dagen en worden € 60,- administratiekosten in rekening gebracht, tenzij bij de activiteit anders is vermeld.

Indien wij uw schriftelijke annulering later ontvangen dan genoemde termijnen, kan geen restitutie meer worden verleend.

CCD behoudt zich het recht voor een activiteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma en/of de locatie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u hierover 14 dagen vóór aanvang van de activiteit schriftelijk bericht. Hier zijn uiteraard geen kosten voor u aan verbonden.

Op al onze activiteiten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van CCD van toepassing. Deze vindt u op onze website.

ACCREDITATIE & ERKENNING

Accreditatie
Aan de in deze brochure genoemde accreditatieaanvragen en aan eerdere accreditatietoekenningen kunnen geen rechten worden ontleend. Reeds toegekende accreditaties staan vermeld bij de activiteiten.
CCD is verplicht de accreditatietoekenningen te vermelden in PE-online. Hiertoe hebben wij, voor zover van toepassing, uw BIG-registratienummer nodig. Let er op dit bij uw inschrijving te vermelden.

Na afloop van een opleiding, workshop of symposium, ontvangt u per post van ons een bewijs van deelname. Bij afronding van workshops en opleidingen ontvangt u tevens een CCD certificaat.

 

Wetenschappelijke Raad van Advies
Sinds 2011 heeft CCD een Wetenschappelijke Raad van Advies. Leden van de WRvA zijn: mw. prof. dr. Caroline Braet, mw. drs. Riny Jans, prof. dr. Paul Emmelkamp en prof. dr. Kees Hoogduin.

 

ISO Certificering
Cure & Care Development heeft met ingang van 1 juli 2011 het ISO 9001/2008 keurmerk gekregen. Dit kwaliteitscertificaat garandeert een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem.

 

CRKBO
Cure & Care Development is opgenomen in het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Hieruit volgt dat de activiteiten van Cure & Care Development vrijgesteld zijn van BTW.

 

N.B. Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.