Cursus verslaving

Cursussen over verslaving in combinatie met (meerdere) problematiek. Soms past de problematiek van een patiënt niet in één vakje. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een psychische stoornis en een verslaving. Of een verslaving en een licht verstandelijke beperking (LVB). Ook komt het voor dat de problematiek nóg complexer is zoals bij triple problematiek. Een LVB, verslaving en psychische stoornis.

Leer meer over het vormgeven van diagnostiek en behandelingstrajecten voor mensen met problematisch middelengebruik én een of meerdere beperkingen. Onderwerpen als communicatie en bejegening, begeleiding en behandeling, verwijzen en samenwerken passeren de revue. Ook is er aandacht voor het coachen van begeleiders in het omgaan van deze vorm van dubbel- of triple diagnose problematiek.

Het totale aanbod van cursussen over verslaving en opleidingsdata:

Verslavingsproblematiek

Verslaving betreft een complexe problematiek met fysieke, psychische, sociale en existentiële componenten. Bij verslaafden die zich bij hulpverleningsinstellingen aanmelden, is de verslavingsproblematiek meestal onlosmakelijk verbonden met onder meer persoonlijkheidsstoornissen, trauma’s en problemen op het gebied van hechting. Het gaat dus om zowel de psychische en/of fysieke afhankelijkheid van een bepaald middel (drugs, alcohol) als van een bepaalde dwangmatige gewoonte (gokken, gamen) waarmee de persoon geholpen moet worden.

Hoe kan je iemand met verslavingsproblematiek helpen?

Verslaving betekent dat iemand zowel lichamelijk als geestelijk afhankelijk is van een bepaald middel of soort gedrag. Je gaat leren dat het behandelen van een verslaving afhankelijk is van het soort verslaving en de ernst ervan. De DSM-5 noemt verschillende criteria bij een verslaving. Er wordt in de cursussen ingegaan op de factoren die bepalen of iemand verslaafd raakt of niet en hoe een verslaving ontstaat.

Omdat een verslaving vaak gepaard gaat met psychische problemen is het belangrijk om ook deze klachten aan te pakken. Soms hebben psychische klachten bijgedragen aan het ontwikkelen van een verslaving, maar het kan ook andersom zo zijn. In dat geval veroorzaakt een verslaving psychische problemen.
In al onze cursussen leer je meer over deze combinaties van factoren ten behoeve van de diagnostiek en behandeling van mensen met verslavingsproblematiek.

Voor wie?

Onze cursussen over verslaving zijn gericht op een brede doelgroep academisch en (post)HBO geschoolden uit de verslavingszorg, VG, GGz en forensische zorg, die werken met jongeren, volwassenen en licht verstandelijk beperkten. Er is in de cursussen ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

Cursussen over verslavingsproblematiek volgen?

Bij Cure & Care Development bieden wij verschillende cursussen over verslaving aan om jou te leren hoe je omgaat met deze problematiek en hoe je kunt overgaan tot het diagnosticeren en behandelen van verslavingsproblematiek. Wij hebben een cursus over LVB en verslaving ontwikkeld, over triple problematiek (LVB, verslaving en een psychische stoornis) en daarnaast zijn er cursussen die zich specifiek richten op één onderwerp (zoals gameverslaving). Wanneer je hierin geïnteresseerd bent kun je een kijkje nemen op onze pagina van onze verslavingscursussen.

 

Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!