Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces

Preventie van suïcide is een complexe zaak. Suïcidaliteit kan zich zowel acuut als chronisch manifesteren, de psychopathologie is divers. Een goede risicotaxatie is een eerste vereiste en voor professionals van groot belang. Deze workshop richt zich op systematisch onderzoek van kwetsbaarheids- en beschermingsfactoren, risicofactoren, risicomomenten, de suïcidale intentie en de urgentie. Daarnaast komen (veiligheidsbevorderende) interventies aan de orde. Het is een praktijkgerichte workshop waarin het vergroten van vaardigheden centraal staat. De cursus volgt de recente multidisciplinaire richtlijnen voor de beoordeling en behandeling van suïcidale patiënten.

 

Datum
12 juni  2019

Docent
prof. dr. A.J.F.M. Kerkhof

Kosten
€ 360,- (inclusief de boeken: ‘Kerkhof, A.J.F.M. & Luyn, B. van (2010). Suïcidepreventie in de praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum’ en ‘Kerkhof, A.J.F.M. & Spijker, B. van (2012). Piekeren over zelfdoding. Amsterdam: Boom’, syllabus, koffie/thee en lunch)

Doelgroep
Bedrijfs- en verzekeringsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, klinisch psychologen, (eerstelijns)psychologen, gedragstherapeuten, re-integratiedeskundigen, arbeidsdeskundigen en psychiaters.

Accreditatie
wordt aangevraagd bij:

  • AbSg (eerder toegekend voor: 6 punten)
  • FGzPt (eerder: 4 punten)
  • NIP (eerder: 6 punten)
  • Registerplein (eerder: Opleidingstraject Agogen 12,5 punten, Opleidingstraject Maatschappelijk werk 12,5 punten)
  • NVvP (eerder: 6 punten nascholing psychiatrie)
  • VGCt (eerder: 6 punten)