Socratisch Motiveren

‘Motiveren’ is vaak een wolf in schaapskleren. Het klinkt mooi, maar in de praktijk komt ‘motiveren’ meestal neer op ‘bekeren’. Geen wonder dat veel ‘motiverende gesprekken’ op niets uitlopen. Socratisch Motiveren is anders. Het is gebaseerd op de oorspronkelijke betekenis van ‘motivatie’ en gebruikt een introspectieve, niet-wetende werkwijze. Er wordt niet getrokken of geduwd. De therapeut heeft geen ander doel dan het verduidelijken van de motieven van de cliënt en de consequenties die belangrijke anderen daaraan verbinden. Socratisch Motiveren is nooit gericht op inhoudelijke verandering maar brengt vastgelopen of hopeloze behandelingen toch in beweging!
Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden een duidelijk stappenplan en een werkschema gepresenteerd waarmee hulpverleners en therapeuten Socratisch Motiveren kunnen toepassen bij ‘lastige’ cliënten.

Op 2 december werd deze workshop door 19 deelnemers beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8,0

De inhoud van de workshop werd door alle deelnemers als ‘uitstekend’ beoordeeld

De docent, dr. M.T. Appelo, werd door alle deelnemers als ‘uitstekend’ beoordeeld

‘Was erg leuk!’

Datum
20 november 2018

Docent
dr. M.T. Appelo

Kosten
€ 315,- (inclusief het boek: ‘Appelo, M.T., Socratisch Motiveren. Amsterdam: Boom’, koffie/thee en lunch)

Doelgroep
Socratisch Motiveren kan worden gebruikt door iedereen die wordt geconfronteerd met ‘ongemotiveerde’ of ‘lastige’ cliënten en vastzittende of hopeloze hulpverleningssituaties. Het is dus geschikt voor professionele hulpverleners zoals: advocaten, juristen, mediators, HR-managers, tandartsen, verzekeringsartsartsen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners in huisartspraktijken en huisartsen, psychologen, psychiaters en maatschappelijk werkers.

Accreditatie
is toegekend door:

 • NIP (6,5 punten)
 • Registerplein
 • LV POH-GGZ (6 punten)
 • V&V (6 punten)
 • ABAN (6 punten)
 • NVVA (3 punten)
 • NVvPO (6 punten)
 • VSR (6 punten)
 • FGzPt (3 punten)
 • VGCt (6 punten)

is aangevraagd bij:

 • SRVB (eerder: 6 punten)