Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies

Narcistische patiënten zijn niet geliefd. Wanneer ze al in therapie komen, ontstaat er vaak een min of meer openlijke machtstrijd of wordt er uiterst behoedzaam gemanoeuvreerd om problemen in de therapeutische relatie te voorkomen. De literatuur over narcisme biedt weinig houvast vanwege de onoverzichtelijke hoeveelheid theorieën, symptomen, subtypen en weinig wetenschappelijk gefundeerde behandelmogelijkheden die er worden gepresenteerd.

Tijdens het ochtendgedeelte van deze workshop wordt ‘de narcistische cirkel’ gepresenteerd en geïllustreerd. Dit is een nieuw model dat is gebaseerd op een samenvatting van de literatuur over narcisme. Narcisme wordt gezien als een verslavend patroon van jezelf opblazen, gebrekkige wederkerigheid en anderen afstoten. Dit alles gebeurt op een instabiele psychische basis die getypeerd wordt door een teveel of een overvloed aan zogenaamde ‘symbiotische oersoep’.

Tijdens het middaggedeelte worden eenvoudige cognitief gedragstherapeutische interventies gepresenteerd en wordt er geoefend om de verschillende onderdelen van de narcistische cirkel beter te hanteren.

Deze dag geeft voldoende informatie om narcisme beter te begrijpen en beter te behandelen. Deelnemers zullen een behandeling van mensen met narcistische problematiek hierdoor met meer vertrouwen tegemoet zien.

Datum
26 maart 2019

Docent
dr. M.T. Appelo

Kosten
€ 320,- (inclusief het boek: ‘Appelo, M.T. (2013). Een spiegel voor narcisten. Amsterdam: Boom’, koffie/thee en lunch)

Doelgroep
Gedragstherapeuten, (eerstelijns- en Gz-)psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, huisartsen en bedrijfsartsen.

Accreditatie

is toegekend door:

  • NIP (7 punten)
  • Registerplein (deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 10 en deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 10
  • VGCt (6 punten)
  • SRVB (6 punten)
  • ABC1 (6 punten)
  • FGzPt (3 punten)

is aangevraagd bij:

  • AbSg (eerder: 6 punten)
  • NVvP (eerder: 6 punten)
  • V&V (eerder: 6 punten)