Motiverende Gespreksvoering 3.0 | Tweedaagse workshop

Versterk de motivatie tot gedragsverandering bij uw cliënt.

Motiverende Gespreksvoering (MGV) methode versterkt de persoonlijke motivatie van de cliënt voor gedragsverandering. MGV is bewezen effectief bij verschillende doelgroepen.

Deze training is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen en inzichten van MGV. In deze tweedaagse workshop leer je de specifieke gespreksvaardigheden van MGV van een ervaren trainer. In de training worden theorie en oefening afgewisseld. De trainer heeft een brede behandelervaring in de GGZ en helpt bij verbinden van training met je eigen werkpraktijk.

Tijdens de eerste dag gaan we in op de spirit en processen van Motiverende Gespreksvoering. We trainen samen de basisvaardigheden en oefenen in afwisselende werkvormen. Op de tweede dag gaan we samen aan de slag met het uitlokken en reageren op verandertaal, omgaan met wrijving en het maken van veranderplannen.

Testimonials van deze workshop:

‘De inhoud van de workshop werd door alle respondenten als ‘uitstekend/goed’ beoordeeld’.

‘De docent, mw. drs. M. Heringa, werd door alle respondenten als ‘uitstekend/goed’ beoordeeld’.

‘Zeer de moeite waard! Praktisch, een veilige omgeving en erg professioneel!’

‘Klantgericht, helder!’

Data
14 december 2018 en 25 januari 2019

Docent
mw. drs. M.A. Heringa

Kosten
€ 540,- (inclusief het boek: ‘Miller, W.R., Rollnick, S. (2014). Motiverende Gespreksvoering 3e editie. Ekklesia’, koffie/thee en lunches)

Doelgroep
(Gz) psychologen, klinisch psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, bedrijfsartsen, maatschappelijk werkers, diëtistes en vaktherapeuten.

Accreditatie
is toegekend door:

  • NIP (13 punten)
  • Registerplein (cliëntondersteuners 22 punten, sociaal juridisch 22 punten, GHO 1 punt, opleidingstraject agogen 5,75, opleidingstraject GGZ-agogen 5,75 punten, opleidingstraject maatschappelijk werk 5,75 punten)
  • VSR (12 punten)
  • AbSg (12 punten)
  • NIP K&J/NVO (herregistratie 12 punten, behandeling 5 punten, diagnostiek 1 punt)
  • SRVB (12 punten)