Motiverende Gespreksvoering 3.0 | Tweedaagse workshop

Versterk de motivatie tot gedragsverandering bij uw cliënt.

Motiverende Gespreksvoering (MGV) methode versterkt de persoonlijke motivatie van de cliënt voor gedragsverandering. MGV is bewezen effectief bij verschillende doelgroepen.

Deze training is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen en inzichten van MGV. In deze tweedaagse workshop leer je de specifieke gespreksvaardigheden van MGV van een ervaren trainer. In de training worden theorie en oefening afgewisseld. De trainer heeft een brede behandelervaring in de GGZ en helpt bij verbinden van training met je eigen werkpraktijk.

Tijdens de eerste dag gaan we in op de spirit en processen van Motiverende Gespreksvoering. We trainen samen de basisvaardigheden en oefenen in afwisselende werkvormen. Op de tweede dag gaan we samen aan de slag met het uitlokken en reageren op verandertaal, omgaan met wrijving en het maken van veranderplannen.

Testimonials van deze workshop:

‘De inhoud van de workshop werd door alle respondenten als ‘uitstekend/goed’ beoordeeld’.

‘De docent, mw. drs. M. Heringa, werd door alle respondenten als ‘uitstekend/goed’ beoordeeld’.

‘Zeer de moeite waard! Praktisch, een veilige omgeving en erg professioneel!’

‘Klantgericht, helder!’

Data
17 mei en 21 juni 2019

Docent
mw. drs. M.A. Heringa

Kosten
€ 550,- (inclusief het boek: ‘Miller, W.R., Rollnick, S. (2014). Motiverende Gespreksvoering 3e editie. Ekklesia’, koffie/thee en lunches)

Doelgroep
(Gz) psychologen, klinisch psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, bedrijfsartsen, maatschappelijk werkers, diëtistes en vaktherapeuten.

Accreditatie
is toegekend door:

  • NIP (13 punten)
  • Registerplein (deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners 22, deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners 22, deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 28,75, deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 28,75, deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 28,75 en deskundigheidsbevordering GHO 22)
  • VSR (12 punten)
  • AbSg (12 punten)
  • NIP K&J/NVO (herregistratie 12 punten, behandeling 5 punten, diagnostiek 1 punt)

wordt aangevraagd bij:

  • SRVB (eerder 12 punten)