Metacognitieve therapie voor gegeneraliseerde angststoornis

Algemene informatie

Inleiding

  1. Inzicht in de metacognitieve theorie van GAS
  2. Oefenen van therapeutische vaardigheden
  3. Interventies gericht op de opvattingen die het piekeren in stand houden

De gegeneraliseerde angststoornis (ofwel de ‘piekerstoornis’) komt veel voor, maar was in vergelijking met andere angststoornissen matig behandelbaar met cognitieve gedragstherapie. Reden hiervoor zou zijn dat er geen stoornis-specifiek theoretisch model bestond en dus geen stoornis-specifieke behandeling. In de jaren ’90 zijn verschillende stoornis-specifieke theoretische modellen ontwikkeld, waaronder het metacognitieve model (Wells, 1995). Deze behandeling is in verschillende onderzoeken effectief gebleken, met grote effecten en hoge herstelpercentages. Bovendien bleek MCT effectiever dan applied relaxation en CGt gebaseerd op het intolerance-of-uncertainty model van GAS. In de Engelse richtlijnen is MCT dan ook opgenomen als een van de behandelingen van eerste voorkeur (NHS, 2012).

Inhoud cursus

In deze workshop staat de metacognitieve theorie van GAS en de daarop gebaseerde cognitief-gedragstherapeutische behandeling dan ook centraal. De behandeling richt zich niet zozeer op de inhoud van het piekeren maar op de opvattingen van de cliënt over het piekeren. Deze zgn. metacognities houden de klachten in stand. De theorie en praktijk van deze behandeling worden gepresenteerd, ondersteund door (DVD-)demonstraties van de casusconceptualisatie en interventies. Ook worden de resultaten van studies naar de werkzaamheid van MCT bij GAS gepresenteerd.

Doelstelling
Na afloop van deze cursus:

  1. bent u bekend met de metacognitieve visie op GAS en de daarop gebaseerde therapeutische implicaties
  2. heeft u kennis van de toepassing van cognitief-gedragstherapeutische interventies gericht op metacognities, en kunt u deze toepassen

Datum
24 juni 2019

Docent
Prof. dr. C. van der Heiden

Kosten
€ 335,- (inclusief syllabus, koffie/thee en lunch)

Doelgroep
Cognitief-gedragstherapeuten en cognitief-gedragstherapeutisch medewerkers (i.o.), GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en andere hulpverleners in de GGZ die cliënten met angststoornissen behandelen.

Accreditatie
wordt aangevraagd bij:

  • FGzPt (4 punten)
  • NVvP (6 punten)
  • NVP/kwaliteitsregister Psychotherapie (4 punten)
  • VGCt (6 punten)
  • NIP (6,5 punten)