Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en verslaving | Driedaagse workshop

Alcohol en drugs zijn niet meer weg te denken uit het leven in een moderne en open maatschappij als de onze. Bij een aantal groepen mensen heeft het gebruik ervan problematische vormen aangenomen. Jeugdigen en volwassenen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) behoren tot deze groepen. Zij maken in toenemende mate deel uit van de maatschappij en komen al vroeg in aanraking met alcohol en drugs. Bij een niet gering aantal van hen is er sprake van misbruik en afhankelijkheid of verslaving. Niet zelden gaat dit gepaard met psychische en sociale problemen.
De hulpverlening aan jeugdigen en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking is nog niet voldoende toegesneden op deze doelgroep. In de verschillende sectoren van de hulpverlening (GGz, verslavingszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, justitie) weet men zich onvoldoende raad met deze problematiek. Bestaande methoden van diagnostiek en behandeling schieten vaak tekort omdat ze onvoldoende rekening houden met hun specifieke behoeften en kenmerken. Ook het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied staat nog in haar kinderschoenen. De laatste jaren zijn in ons land in verschillende sectoren initiatieven gestart met als doel de hulpverlening aan deze doelgroep te verbeteren.

In deze workshop wordt aandacht besteed aan het vormgeven van diagnostiek en behandelingstrajecten voor mensen met problematisch middelengebruik én een verstandelijke beperking. In de training is aandacht voor kennis over beide afzonderlijke sectoren, de combinatieproblematiek, specifieke behandellijnen en het aanpassen van bestaande behandelingen. Ook is er aandacht voor het coachen van begeleiders in het omgaan van deze vorm van dubbeldiagnose problematiek.

Helaas lijkt het er op dat cliënten met LVB ook op jonge leeftijd beginnen met (problematisch) gebruik. In oriënterend onderzoek in het praktijkonderwijs komt men al veel rokende en drinkende LVB’ers tegen. Wat dat betreft zijn K&J behandelaren, voor zover het over behandelaren van cliënten met LVB gaat, ook zeker een doelgroep voor deze workshop. In de theorie en in het boek wordt er niet veel aparte aandacht aanbesteed, maar de principes blijven vergelijkbaar met die voor de benadering van volwassenen met LVB en verslaving. Binnen de casuïstiekbesprekingen tijdens deze cursus is er ook voldoende ruimte om casuïstiek van jongeren in te brengen.

Data 
8 en 29 oktober en 12 november 2019

Docenten
mw. drs. M. Kiewik, mw. dr. J.E.L. van der Nagel en mw. H. Schoeber

Kosten
€ 615,- (inclusief het boek: ‘Nagel, J. van der, Didden, R. & Kiewik, M. (2017). Handboek LVB en verslaving. Amsterdam: Boom’, syllabus, koffie/thee en lunches)

Doelgroep
De workshop is bedoeld voor academisch en (post)HBO geschoolde medewerkers uit VG, GGz, verslavingszorg, forensische zorg, met een ruime praktische werkervaring met cliënten met dubbele of triple problematiek, waaronder:
– gedragswetenschappers (onder meer psychologen, orthopedagogen)
– artsen (onder meer verslavingsartsen, artsen verstandelijk gehandicapten, psychiaters)
– (para)medisch of sociaal-agogisch op (post) HBO-niveau opgeleide medewerkers (onder meer verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten, socio-therapeuten, senior begeleiders, maatschappelijk werkers).

Accreditatie
wordt aangevraagd bij:

  • NIP (eerder: 32 punten)
  • NIP K&J (eerder: herregistratie 18 punten, behandeling 9 punten, diagnostiek 6 punten, extra literatuurstudie 18 punten, overige taken 3 punten)
  • Registerplein (eerder: 32 punten deskundigheidsbevordering maatschappelijk werker en sociaal agogen)
  • V&V (eerder: 18 punten)
  • VSR (eerder: 18 punten)
  • SRVB (eerder: 36 punten)
  • ABC1 (eerder: 18 punten)