Hypnose bij kinderen in de medische setting | Driedaagse vervolgcursus (VOLGEBOEKT)

Dag 1:

Inleiding in de hypnose, trance inductietechnieken, trance verdiepingstechnieken. Het opwek- ken van trancefenomenen zoals leeftijdsregressie, katalepsie, functionele amnesie, pijnbe- heersing en symptoomtransformatie en cueconditioning. Demonstraties en oefening van taalgebruik en metaforen, evenals egoversterkende oefeningen. Er worden voorbeelden ge- geven van toepassing bij conversie en ongewenste gewoonten zoals tics.

Dag 2:

Behandelingsstrategieën bij astma en huidaandoeningen zoals eczeem. Toepassing van hyp- nose bij functionele klachten zoals misselijkheid, dyspepsie en vermoeidheid, angststoor- nissen, nachtmerries en pavor nocturnus. Er wordt geoefend met angst- en pijnreductietech- nieken bij angstige kinderen ter voorbereiding op medische ingrepen en bij acute pijn. Het gebruik van hypnose ter ondersteuning van chronische medische aandoeningen.

Dag 3:

Behandelingsstrategieën bij chronische pijn zoals IBS/FAP en hoofdpijn. Demonstratie en oefenen van diverse hypnotische technieken. Behandelingsstrategieën bij enuresis. Inbreng en bespreken van casussen.

De vervolgcursus hypnose werd in eerder beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8,5

‘De inhoud van de workshop werd door alle respondenten als ‘goed/uitstekend’ beoordeeld’.

‘De docenten werden door alle respondenten als ‘goed/uitstekend’ beoordeeld’.

‘Fijn de verschillende werkvormen’

‘Enorm inspirerend!’

Data cursus 13 (VOL – de eerstvolgende cursus start op 8 maart 2019)
28 september, 2 november en 11 december 2018

Docenten
Dag 1 en 2: mw. C.J.J. Frankenhuis en mw. drs. M. Ruige of mw. drs. L.W.M. Kersten
Dag 3: mw. C.J.J. Frankenhuis en mw. dr. A.M. Vlieger

Kosten
€ 915,- (inclusief het boek: ‘Hudson, L. (2009). Scripts & strategies in hypnotherapy with children. Bancyfelin: Crown House publishing’, syllabus, koffie/thee en lunches)

Doelgroep
Kinderartsen, kinderverpleegkundigen, orthopedagogen, kinderpsychologen, (Gz-)psychologen, kinderpsychotherapeuten, pedagogisch medewerkers, kinderfysiotherapeuten en maatschappelijk werkers.

Let op: kennis van of ervaring met hypnose of het gevolgd hebben van de hiervoor genoemde basiscursus zijn voorwaarde voor deelname aan deze vervolgcursus.

Accreditatie

is toegekend door:

  • VSR (18 punten)
  • V&V (18 punten Scholing GGZ, Kinderverpleegkunde, Praktijkondersteuners huisartsen somatiek en Praktijkverpleegkunde)
  • FGzPt (6 punten Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog)
  • NVK (15 punten)
  • NIP (29 punten)
  • NBVH (18 punten)
  • NIP K&J/NVO (18 punten herregistratie, 18 punten behandeling)
  • SRVB (24 punten)

NB: Bij gelijktijdige inschrijving voor de ‘Basis- en de vervolgcursus Hypnose bij kinderen in de medische setting’ ontvangt u € 100,- korting en betaalt u € 1.730,-