Hypnose bij kinderen in de medische setting | Driedaagse vervolgcursus | startdatum 8 maart 2019 (VOLGEBOEKT)

Dag 1:

Inleiding in de hypnose, trance inductietechnieken, trance verdiepingstechnieken. Het opwekken van trancefenomenen zoals leeftijdsregressie, katalepsie, functionele amnesie, pijnbeheersing en symptoomtransformatie en cueconditioning. Demonstraties en oefening van taalgebruik en metaforen, evenals egoversterkende oefeningen. Er worden voorbeelden gegeven van toepassing bij conversie en ongewenste gewoonten zoals tics.

Dag 2:

Behandelingsstrategieën bij astma en huidaandoeningen zoals eczeem. Toepassing van hypnose bij functionele klachten zoals misselijkheid, dyspepsie en vermoeidheid, angststoornissen, nachtmerries en pavor nocturnus. Er wordt geoefend met angst- en pijnreductietechnieken bij angstige kinderen ter voorbereiding op medische ingrepen en bij acute pijn. Het gebruik van hypnose ter ondersteuning van chronische medische aandoeningen.

Dag 3:

Behandelingsstrategieën bij chronische pijn zoals IBS/FAP en hoofdpijn. Demonstratie en oefenen van diverse hypnotische technieken. Behandelingsstrategieën bij enuresis. Inbreng en bespreken van casussen.

Data cursus 14
8 maart, 9 april en 14 mei 2019 (VOL – de eerstvolgende vervolgcursus start op 27 september 2019)

Docenten
Dag 1: mw. C.J.J. Frankenhuis en mw. drs. L.W.M. Kersten
Dag 2: mw. C.J.J. Frankenhuis en mw. drs. M. Ruige
Dag 3: mw. C.J.J. Frankenhuis en mw. dr. A.M. Vlieger

Kosten
€ 935,- (inclusief het boek: ‘Hudson, L. (2009). Scripts & strategies in hypnotherapy with children. Bancyfelin: Crown House publishing’, syllabus, koffie/thee en lunches)

Doelgroep
Kinderartsen, kinderverpleegkundigen, orthopedagogen, kinderpsychologen, (Gz-)psychologen, kinderpsychotherapeuten, pedagogisch medewerkers, kinderfysiotherapeuten en maatschappelijk werkers.

Let op: kennis van of ervaring met hypnose of het gevolgd hebben van de hiervoor genoemde basiscursus zijn voorwaarde voor deelname aan deze vervolgcursus.

Accreditatie
wordt aangevraagd bij:

  • FGzPt (eerder toegekend voor: 6 punten Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog)
  • NBVH (eerder: 18 punten)
  • NIP (eerder: 29 punten)
  • NIP K&J/NVO (eerder: herregistratie 18 punten en behandeling 18 punten)
  • NVK (eerder: 15 punten)
  • VSR (eerder: 18 punten)
  • V&V (eerder: 18 punten Scholing GGZ, Kinderverpleegkunde, Praktijkondersteuners huisartsen somatiek en Praktijkverpleegkunde)
  • SRVB

NB: Bij gelijktijdige inschrijving voor de ‘Basis- en de vervolgcursus Hypnose bij kinderen in de medische setting’ ontvangt u € 100,- korting en betaalt u € 1.770,-