Hypnose bij kinderen in de medische setting | Driedaagse basiscursus | startdatum 26 september 2019

In deze driedaagse cursus worden hulpverleners geschoold in de elementaire basistechnieken voor een doeltreffend gebruik van hypnose bij kinderen en zullen zij in staat zijn om eenvoudige hypnotische interventies toe te passen. De volgende onderwerpen komen in deze cursus aan bod: wat is hypnose wel en niet, taalgebruik en metaforen, trance-inductietechnieken, trance verdiepingstechnieken, angst- en pijnreductietechnieken.

De leerdoelen van deze driedaagse cursus zijn:

 • leren van hypnotische inductie- en verdiepingstechnieken bij kinderen
 • het introduceren en stimuleren van het gebruik van hypnose bij kinderen en hun ouders
 • het vaardig worden in hypnotisch taalgebruik
 • gericht indiceren en gebruik maken van de toepassingsmogelijkheden van hypnose bij verschillende leeftijdsgroepen
 • gericht indiceren en gebruik maken van de toepassingsmogelijkheden van hypnose in de kindergeneeskunde (met name gericht op de reductie van pijn en stress)
 • het toepassen van zelfhypnose.

Er zal gewerkt worden met videodemonstraties en powerpointpresentaties. De diverse technieken zullen door de deelnemers gedurende de cursusdagen geoefend worden.

 

Data cursus 22
26 september, 31 oktober en 25 november 2019

Docenten
Dag 1: mw. C.J.J. Frankenhuis en mw. drs. L.W.M. Kersten
Dag 2: mw. C.J.J. Frankenhuis en mw. drs. M. Ruige
Dag 3: mw. C.J.J. Frankenhuis en mw. dr. A.M. Vlieger

Kosten
€ 935,- (inclusief syllabus, koffie/thee en lunches)

Doelgroep
Kinderartsen, kinderverpleegkundigen, orthopedagogen, kinderpsychologen, (Gz)psychologen, kinderpsychotherapeuten, pedagogisch medewerkers, kinderfysiotherapeuten en maatschappelijk werkers.

Accreditatie
wordt aangevraagd bij:

 • FGzPt (eerder toegekend voor: 9 punten)
 • NIP (eerder: 18 punten)
 • NIP (eerder: K&J/NVO (18 punten herregistratie, 2 punten diagnostiek, 7 punten behandeling)
 • NVK (eerder: 18 punten)
 • NBVH (eerder: 18 punten)
 • SKJ (eerder: 26 punten Opleidingstraject Jeugdzorgwerker)
 • V&V (eerder: 17 punten)
 • VSR (eerder: 18 punten)
 • SRVB

NB: Bij gelijktijdige inschrijving voor de ‘Basis- en de vervolgcursus Hypnose bij kinderen in de medische setting’ ontvangt u € 100,- korting en betaalt u € 1.770,-