Hervonden herinneringen aan trauma – de stand van zaken

Bij de diagnostiek en behandeling van mensen die traumatische gebeurtenissen komt het soms voor dat mensen rapporteren geen heldere herinneringen te hebben aan het trauma, of dat ze zich tijdens therapie íneens herinneren misbruikt te zijn. Bij sommige patiënten neemt het aantal herinneringen steeds toe. De vraag is of dat kan, hoe dat kan, en wat je er mee moet doen in de klinische praktijk. In deze workshop wordt de werking van het geheugen uitgelegd en gerelateerd aan het fenomeen van hervonden herinneringen bij trauma; mensen die zich traumatische gebeurtenissen herinneren waar ze eerder geen herinneringen van hadden. Thema’s die aan bod komen zijn: traumatisch geheugen, amnesie, en dissociatie. De theorie wordt steeds vertaald naar de klinische praktijk; wat zijn de implicaties voor de behandeling van mensen die trauma’s hebben meegemaakt? Ook gaan we diverse oefeningen doen die te maken hebben met de werking van het geheugen. Inbreng van eigen casusmateriaal is ook mogelijk.

 

Datum
11 juni 2019

Docenten
mw. dr. I. Wessel & mw. prof. dr. A. van Minnen

Kosten
€ 375,- (inclusief digitale reader, koffie/thee en lunch)

Doelgroep
Psychologen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers

Accreditatie
is toegekend door:

  • Registerplein (9 punten)
  • FGzPt (4 punten)
  • VEN (algemene scholing (breed) 4 punten en vakinhoudelijke scholing (smal) 2 punten) 
  • NIP (6 punten)