Herkennen van en omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking | Tweedaagse cursus

Als professional kun je te maken krijgen met mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking (LVB). Het herkennen hiervan is echter lastig. Aan het uiterlijk van mensen met een verstandelijke beperking valt immers niets op. Bovendien kunnen ze zich vaak redelijk goed verbaal uitdrukken en zijn daarnaast soms ook bedreven in het verbergen of verbloemen van hun beperking. Toch is het tijdig herkennen van een mogelijke zwakbegaafdheid of LVB essentieel, onder andere om overvraging te voorkomen. Wanneer de verwachtingen vanuit de omgeving immers hoger zijn dan wat iemand kan en aankan, kan dit leiden tot gevoelens van frustratie en verdriet. Frustratie dat dingen niet lukken, verdriet omdat niet wordt voldaan aan de vragen en verwachtingen van anderen. Als gevolg hiervan kunnen faalervaringen ontstaan, kan het zelfbeeld en het zelfvertrouwen afnemen en wordt de drempel verhoogd om (nieuwe) dingen te blijven proberen.

In deze tweedaagse cursus staat daarom centraal wat zwakbegaafdheid en LVB is, hoe dit herkend kan worden, en wat dit betekent voor de communicatie en bejegening.

Datum
31 oktober en 14 november 2018

Docenten
mw. dr. N. van Duijvenbode en drs. P. Prins

Kosten
€ 565,- (inclusief het boek: De Beer, Y. (2016). Kompas licht verstandelijke beperking. Definitie, aspecten en ondersteuning. Amsterdam: Uitgeverij SWP., syllabus, koffie/thee en lunch)

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor professionals uit diverse sectoren, die in hun werk te maken krijgen met mensen met een mogelijke zwakbegaafdheid of LVB. Hierbij valt te denken aan: medewerkers vanuit sociale wijkteams, huisartsen, praktijkondersteuners en professionals werkend in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang of forensische zorg (politie, justitie, forensische zorg)

Accreditatie
is toegekend door:

  • V&V (12 punten)
  • VSR (12 punten)
  • NIP (13 punten)
  • ABC1 (12 punten)
  • Registerplein (15 punten)
  • NVVP (5 punten)