Hechting en trauma | Driedaagse workshop

De aard en de ernst van hechtingsproblematiek onderkennen bij kinderen en hun systeem, is een basisvoorwaarde om tot een gedegen behandelplan te komen. Wat is de invloed van hechtingsproblematiek op traumatisering en andersom? Het is van belang dat de cliënt binnen de behandeling een grotere window of tolerance creëert om de behandeling aan te kunnen. In deze workshop wordt uitvoerig aandacht besteed aan het begrip ‘stabilisatie’ om het basisvertrouwen en de window of tolerance te vergroten waarmee traumabehandeling kan plaatsvinden. Dit wordt vertaald naar praktische methodieken en concreet handelen. Gedurende de workshop wordt veel geoefend. Van de deelnemers wordt gevraagd de methodieken in de praktijk uit te voeren en de ervaringen mee terug te nemen naar de vervolgdagen. Na het volgen van deze workshop bent u in staat om heel concreet aan de slag te gaan in uw eigen werkomgeving.

Onderwerpen die aan bod komen

 • inleiding hechting en basisvertrouwen
 • hechting en trauma
 • basisvertrouwen en emotieregulatie, rol van ouders/opvoeders
 • praktische methoden voor stabilisatie
 • keuzes t.a.v. traject van behandeling
 • behandeling van trauma

Doel is het kennismaken en oefenen met verschillende behandelvormen – bij hechtingsproblematiek en trauma – die aansluiten bij de eigen functie en de doelgroep van de deelnemers. Tijdens de cursus zal er uitdrukkelijk gewerkt worden met eigen casuïstiek van de deelnemers.

Data
21 februari, 19 maart en 19 april 2019

Docenten
mw. drs. I.M.J. Spierts en drs. H. van der Ham

Kosten
€ 910,- (inclusief syllabus, koffie/thee en lunches)

Doelgroep
Therapeuten die meer inzicht willen krijgen in de gevolgen van hechtingsproblematiek bij traumatisering en methodieken willen leren op het gebied van stabilisatie en vergroten van het basisvertrouwen bij de cliënt, ter voorbereiding op (mogelijke) traumaverwerking.

Accreditatie

is toegekend door:

 • NVvP (18 punten)
 • FGzPt (13 punten)
 • VEN (12 punten algemene scholing (breed), 6 punten vakinhoudelijke scholing (smal))

is aangevraagd bij:

 • NIP (eerder: 19,5 punten)
 • NIP K&J/NVO (eerder: herregistratie 18 punten, behandeling 3 punten, diagnostiek 3 punten en overige taken 2 punten)
 • NVRG (eerder: 18 punten)
 • SRVB (eerder: 36 punten)
 • VGCt (eerder: 18 punten)