Gestructureerde risicotaxatie bij relationeel geweld: De Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER)

Relationeel geweld komt veel voor. De gevolgen kunnen ernstig zijn en veroorzaken vaak tal van lichamelijke, psychische en sociale problemen bij de slachtoffers. Als basis voor een advies over behandeling, begeleiding of toezicht met het oog op de bescherming van het slachtoffer van relationeel geweld is een gedegen gestructureerde risicotaxatie van relationeel geweld van groot belang.

De workshop heeft als doel dat iedere deelnemer aan het einde van de workshop inzicht heeft in hoe het eigen professionele handelen, in combinatie met de wetenschappelijk onderbouwde risicofactoren van het gestructureerde risicotaxatie-instrument B-SAFER, tot een nauwkeurig oordeel leidt wat betreft het risico van relationeel geweld.

In de workshop staan de volgende zaken centraal:

  1. het begrijpen van de rationale van gestructureerde risicotaxatie en van de B-SAFER;
  2. in groepen -aan de hand van een door de docent aangeleverde, uit de praktijk afkomstige, casus- oefenen met het scoren/toepassen van de B-Safer binnen een (diagnostisch) onderzoek;
  3. (plenair) verdieping van de beoordeling van de items van de B-Safer en de diagnostische methode.

 

Datum
11 april 2019

Docent
dr. mr. M. Hildebrand

Kosten
€ 355,00 (inclusief handleiding B-SAFER, toegang tot de digitale leeromgeving, koffie/thee en lunch)

Doelgroep
De workshop is in eerste instantie bedoeld voor alle professionals die in het kader van hun functie op enig moment een inschatting van het risico van relationeel geweld dienen uit te voeren (bijvoorbeeld medewerkers Veilig Thuis organisaties).

Accreditatie
wordt aangevraagd bij:

  • NIP
  • NIP K&J/NVO
  • SKJ