EMDR en eetstoornissen, inclusief 5 supervisiesessies | Tweedaagse workshop

Een trans-diagnostische benadering van eetstoornissen werd geïntroduceerd door Fairburn (2003) en resulteerde in een ‘CBT-E(nhanced)’ programma. Dit programma is empirisch getoetst en succesvoller gebleken dan veel van de regulier toegepaste behandelvormen bij eetstoornissen, zowel voor volwassenen als voor adolescenten (Byrne et al, 2011; Dalle Grave et al, 2013; Fairburn et al, 2015).

Op basis van Fairburn’s trans-diagnostische theoretische model en het EMDR-standaardprotocol is een EMDR-ES (EetStoornissen) protocol ontwikkeld, bestaande uit 7 modules (Luber, in druk). De klinische praktijk toont aan dat EMDR goed in te passen is in deze modules binnen een multidisciplinaire behandeling, zoals voorgeschreven door de (inter)nationale richtlijnen.

EMDR lijkt effectief voor de behandeling van kernsymptomen van de stoornis (zoals angst voor eten en drang tot eetbuien en/of compensatiegedrag) alsook onderhoudende factoren (zoals negatief zelfbeeld, negatief lichaamsbeeld/lichaamsbeleving, angst voor verwacht toekomstig lichaamsbeeld en veronderstelde consequenties daarvan).

In deze tweedaagse workshop leren deelnemers hoe ze met de verschillende zoekstrategieën relevante targets kunnen identificeren binnen de verschillende modules en hoe ze kenmerkende problemen kunnen hanteren.

Het EMDR-ES-protocol is nog niet empirisch getoetst. Ankie Roedelof zal de effectiviteit van het protocol toetsen in onderzoek. Na afloop van deze workshop worden deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek door het leveren van data.

De vijf supervisiesessies zijn een integraal onderdeel van deze tweedaagse workshop. De supervisie vindt plaats in groepjes van (maximaal) 4 supervisanten. Elk groepje ontvangt 5 uur supervisie van één uur per keer. De supervisie vindt telefonisch plaats.

Data
11 en 12 september 2019

Docenten
Mw. drs. R. Beer en mw. drs. A.J.M. Roedelof

Kosten
€ 850,- (inclusief digitale syllabus, 5 uur supervisie, koffie/thee en lunches)

Doelgroep
EMDR-practitioners en therapeuten die de vervolgcursus EMDR (K&J of Volwassenen) al hebben gedaan en nog in opleiding zijn tot EMDR-practitioner

Accreditatie
Is toegekend door:

  • VEN (12 punten)
  • FGzPt (12 punten)
  • VGCt (12 punten)
  • NIP K&J/ NVO (12 punten herregistratie, 6 punten opleiding – behandeling)