Eetstoornissen en CGT: Eten zonder angst

Eetstoornissen en CGT: ‘Eten zonder angst’, een geprotocolleerd CGT-programma

Een trans-diagnostische benadering van eetstoornissen werd geïntroduceerd door Fairburn (2003) en resulteerde in een ‘CBT-E(nhanced)’ programma. Dit programma is empirisch getoetst en succesvoller gebleken dan veel van de behandelvormen die regulier toegepast worden bij eetstoornissen, zowel voor volwassenen als voor adolescenten (Byrne et al, 2011; Dalle Grave et al, 2013; Fairburn et al, 2015).

Op basis van Fairburn’s trans-diagnostische theoretische model is een geprotocolleerd CGT-programma ontwikkeld voor adolescenten, bestaande uit 11 modules: Eten zonder angst (Beer & Tobias, 2011). In de klinische praktijk wordt dit programma veelvuldig gebruikt binnen een multidisciplinaire behandeling, zoals voorgeschreven door de (inter)nationale richtlijnen. Het blijkt – met enkele aanpassingen – evenzeer bruikbaar voor volwassenen.

Het lijkt een effectief programma voor de behandeling van kernsymptomen van de stoornis (zoals angst voor eten en drang tot eetbuien en/of compensatiegedrag) alsook van onderhoudende factoren (zoals negatief zelfbeeld, negatief lichaamsbeeld/lichaamsbeleving).

In deze eendaagse workshop leren deelnemers de modules toe te passen, die zijn beschreven in Eten zonder Angst.

Datum:
13 september 2018

Docenten:
Mw. drs. R. Beer & Mw. drs. C.M.G. Tobias

Kosten:
€ 335,- (inclusief syllabus, koffie/thee en lunch)

Doelgroep:
Cognitief gedragstherapeuten, GZ-psychologen, klinisch psychologen, orthopedagogen-generalisten, die werken met adolescenten of volwassenen met een eetstoornis.

Accreditatie:

Is toegekend door:

  • VGCt (6 punten)
  • FGzPt (6 punten)

Is aangevraagd bij:

  • NIP K&J/ NVO