Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen | Tweedaagse workshop

De kennis over autismespectrumstoornissen (ASS) bij normaal intelligente volwassenen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Toch worstelen veel clinici met het proces van diagnostisch onderzoek bij deze populatie.

Tijdens deze workshop worden zowel theoretische als praktische handvatten geboden bij het diagnosticeren van ASS bij volwassenen. Aan het begin van de workshop wordt het theoretisch referentiekader besproken. Hierbij komen de meest recente onderzoeksbevindingen aan de orde en wordt besproken hoe ASS in de DSM-5 geclassificeerd worden.

Aansluitend zal aandacht worden besteed aan het anamnestisch gesprek. Hiertoe zal gebruik gemaakt worden van een semigestructureerd interview gebaseerd op de DSM-5 criteria. Dit interview wordt ook uitgereikt aan de cursisten. Door middel van een rollenspel zal er geoefend worden met het doen van een anamnestisch gesprek. Daarnaast worden er dvd-fragmenten vertoond waarop volwassenen met ASS vertellen hoe zij de wereld ervaren. Aan de hand van casusmateriaal zal ook ingegaan worden op de hetero-anamnese zoals deze plaatsvindt bij diagnostisch onderzoek naar ASS. Hierbij komen de verschillende interviewvormen en diverse gesprekstechnieken aan de orde.

Tijdens de tweede dag zal de differentiaaldiagnostiek centraal staan. Door middel van theorie, filmpjes en rollenspelen zal aan de orde komen wat de verschillen zijn tussen ASS en ADHD, schizofrenie en (de verschillende) persoonlijkheidsstoornissen. Ook hierbij wordt uitgegaan van de DSM-5. Verder zal besproken worden hoe ASS eruitzien bij vrouwen en zal aandacht gegeven worden aan ASS in de forensische setting. Neuropsychologisch onderzoek is geen onderdeel van deze workshop.

De vorige editie van deze workshop werd beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 9,1
De inhoud van de workshop werd door alle respondenten als ‘uitstekend‘ beoordeeld
De docent werd door alle respondenten als ‘uitstekend‘ beoordeeld

Enkele testimonails van beide cursusdagen
‘Leuk, leerzaam, dank!’
‘Uitstekende docent, grote vakkennis, veel interactie mogelijk, grote complimenten’

Data
6 september en 9 oktober 2018

Docent
mw. dr. A.A. Spek

Kosten
€ 540,- (inclusief syllabus, koffie/thee en lunches)

Doelgroep
Gedragstherapeuten, (eerstelijns)psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

Accreditatie
is toegekend door:

  • NIP (ELP herregistratie 18 punten)
  • NVvP (12 punten)
  • FGzPt (12 punten)
  • Registerplein (18 punten)
  • VSR (12 punten)