Diagnostiek en risicotaxatie inzake kindermishandeling: De Child Abuse Risk Evaluation-Nederland (CARE-NL)

De workshop in het gebruik van de CARE-NL heeft als doel dat iedere cursist aan het einde van de workshop inzicht heeft in hoe het eigen professionele handelen, in combinatie met de wetenschappelijk onderbouwde risicofactoren van de CARE-NL, tot een nauwkeurig oordeel leidt wat betreft het risico van kindermishandeling.

In de workshop staan de volgende zaken centraal:

  1. het begrijpen van de rationale van de CARE-NL;
  2. oefenen met het scoren/toepassen van de CARE-NL.

De workshop bestaat uit verschillende werkvormen, waaronder presentaties, het (in subgroepen en plenair) aan de hand van oefencasus (leren) scoren van de verschillende risicofactoren, en het formuleren van een eindoordeel op basis van de CARE-NL.

Tijdens de workshop wordt (a) theoretische kennis overgebracht, waarbij de inhoud bepaald wordt door de risicotaxatie als gestructureerd professioneel oordeel; (b) de ontwikkeling en het gebruik van de CARE-NL uiteengezet en (c) aan de hand van een door de docent aangeleverde, uit de praktijk afkomstige, oefencasus in subgroepen geoefend met het leren gebruiken van de CARE-NL (scoren en motiveren van de risicofactoren, risico-eindoordeel), en (d) het plenair bespreken van de oefencasus.

 

Datum
4 april 2019

Docent
dr. mr. M. Hildebrand

Kosten
€ 355,00 (inclusief handleiding CARE-NL, toegang tot de digitale leeromgeving, koffie/thee en lunch)

Doelgroep
De workshop is in eerste instantie bedoeld voor iedereen die in het kader van zijn of haar functie op enig moment een inschatting van het risico van kindermishandeling dient uit te voeren (zoals professionals werkzaam bij de Centra Jeugd en Gezin, de Jeugd(gezondheids)zorg, de kinderbescherming, etc.)

Accreditatie
wordt aangevraagd bij:

  • NIP
  • NIP K&J/NVO
  • SKJ