Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop

De conversiestoornis is een psychische stoornis die wordt gekenmerkt door verstoringen van de motorische of sensorische functies. De meest voorkomende conversiesymptomen zijn verlamming, ongecontroleerde bewegingen, verkrampingen, blindheid, gevoelloosheid en pseudo-epileptische aanvallen. Patiënten met dit soort klachten worden vaak als lastig en moeilijk beschouwd. Hulpverleners weten zich meestal geen raad met deze patiëntenpopulatie. In deze tweedaagse workshop wordt u geschoold in de behandeling van conversiestoornissen door middel van hypnose, katalepsie-inductie en shaping-technieken aan de hand van het recent verschenen protocol voor conversiestoornissen (Hoogduin et al., 2017). Door het tonen van dvd-fragmenten en demonstraties wordt er uitgebreid stilgestaan bij de diverse technieken. De doelstelling van deze tweedaagse workshop is dat u na afloop in staat bent om bovenstaande technieken zelf toe te passen bij patiënten met een conversiestoornis.

Op de 1e dag wordt er in een inleiding over conversiestoornissen aandacht besteed aan:

• verlammingen
• tremoren
• myoclonieën
• clenched fist
• psychogene aanvallen

Daarna volgt er een inleiding in hypnose, met aandacht voor:

• hypnotiseerbaarheid
• wat is hypnose niet?
• demonstratie
• oefenen van de technieken
• toepassing van hypnose bij Psychogene Niet Epileptische Aanvallen
• toepassing van hypnose bij pijn

Op de 2e dag wordt er in een inleiding over conversiestoornissen aandacht besteed aan de behandeling:
• shaping en fading
• mutisme
• afonie

Inleiding in katalepsie-inductie:
• demonstratie katalepsie-inductie
• oefenen technieken
• bespreken van casuïstiek

Data
18 maart en 8 april 2019 

Docent
mw. drs. M.I. Tibben

Kosten
€ 550,- (inclusief ‘Overzicht van de toepassing van hypnose en katalepsie bij de conversiestoornis. Gepubliceerd in Dth nummer 3 2015’, koffie/thee en lunches)

Doelgroep
Gz-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, gedragstherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

Accreditatie
wordt aangevraagd bij:

  • FGzPt (eerder toegekend voor: 8 punten)
  • NIP (eerder: 12,5 punten)
  • NVvP (eerder: 12 punten)
  • Registerplein (eerder:
  • Registerplein (41 punten deskundigheidsbevordering sociaal agogen en deskundigheidsbevordering maatschappelijk werk)
  • V&V (eerder: 12 punten scholing Consultatieve Psychiatrie, scholing GGZ en scholing SPV)
  • VSR (eerder: 12 punten)