Burnout: diagnostiek en behandeling

In deze workshop wordt ingegaan op de kenmerken van burn-out en van psychische stoornissen en de daarbij voorkomende symptomen die elkaar kunnen overlappen. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de differentiële diagnostiek met behulp van diagnostische beslisbomen. Centraal staat de vraag: ‘Hoe moet een patiënt met burn-out weer leren leven?’ Verschillende momenten in het ziekte- en herstelproces worden uitgelicht en er wordt aangegeven hoe de patiënt via directieve en cognitieve gedragstherapeutische interventies zijn doel kan bereiken. Er is met name aandacht voor motiveringstechnieken en voor positief etiketteren. Naast presentaties aan de hand van PowerPoint wordt veel aandacht besteed aan praktisch oefenen.

Datum

17 mei 2018

Docent

mw. drs. N. Landman

Kosten

€ 315,- (inclusief: ‘Keijsers, G.P.J. (2012). Behandelprotocol burn-out, bestaande uit tekstboek en werkboek (winkelwaarde € 29,95)’, koffie/thee en lunch)

Doelgroep

Bedrijfsartsen, (eerstelijns-)psychologen, gedragstherapeuten, bedrijfsmaatschappelijk werkers en re-integratiedeskundigen.

Accreditatie

is toegekend door:

  • Registerplein (3,1 registerpunten opleidingstraject Maatschappelijk werk)
  • VGCt (6 punten)
  • AbSg (6 punten nascholing Sociale Geneeskunde algemeen/algemeen medisch)
  • NIP (6 punten)