Behandeling van vroegkinderlijk trauma en affectieve verwaarlozing met behulp van EMDR | Tweedaagse workshop

In deze training maakt u kennis met het EMDR protocol voor vroegkinderlijk trauma en affectieve verwaarlozing (VKT) van Katie O’Shea, M.S. & Sandra Paulsen, Ph.D., 2009 . Traumatische ervaringen en emotioneel tekort in de vroegste periode van ons leven (vanaf de conceptie tijd tot onze derde levensjaar) hebben veel impact in ons verdere leven. Vroege interacties tussen moeder – en ook vader – beïnvloeden de ontwikkeling van het stress-systeem van het jonge kind op gedrags- en fysiologisch niveau. Een veilige hechting in de vroege kindertijd helpt doorgaans om stressvolle situaties later in het leven beter aan te kunnen gaan. Vroegkinderlijk trauma en onveilige hechting daarentegen beschadigen de basisbehoeften, zoals de behoefte aan verbondenheid, liefde en vertrouwen.

In een aantal studies (ACE, Hovens, Burger, etc.) is aangetoond dat zowel fysieke klachten (obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes, etc.) als psychische klachten (zoals bijvoorbeeld depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek) vaak de oorsprong hebben in deze hele vroege ervaringen.

We hebben geen expliciete herinneringen van ervaringen in onze eerste levensjaren. Onze vroegkinderlijke ervaringen – zelfs die van voor onze geboorte – zijn opgeslagen als impliciet geheugen in ons lichaam en in het brein. Vroegkinderlijk trauma en emotionele verwaarlozing beïnvloeden de ontwikkeling van het brein. Ze zijn onder meer van invloed op de zelfregulatie, het zelfbeeld en de capaciteit om relaties aan te gaan en te onderhouden.

In deze workshop gaan we alle stappen in het EMDR-protocol VKT oefenen, zodat u deze na deze dag er in uw praktijk gelijk mee aan de slag kunt gaan. Op de terugkomdag gaan we de video-opnames bekijken en geven we feedback. De methodiek is van toepassing op zowel volwassenen en K&J.

Leerdoelen

  • De deelnemer kan indicaties stellen voor behandeling van vroegkinderlijk trauma
  • De deelnemer kan zelfstandig het EMDR protocol VKT toepassen
  • De deelnemer krijgt inzicht in mogelijk causale verbanden tussen vroege traumatische gebeurtenissen en/of affectieve verwaarlozing en hoe iemand in het dagelijkse leven functioneert
  • De deelnemer leert inzicht in dat vroege ervaringen zijn opgeslagen in het lichaam en dat deze lichamelijke gewaarwordingen target zijn voor de therapie
  • De deelnemer leert dat de hechtingsstijl/coping zijn oorsprong vindt in de eerste ervaringen tussen ouder en kind
  • De deelnemer leert verschillende interweaves in te zetten

N.B. Deelnemers dienen gelijktijdig met hun aanmelding een kopie van het certificaat van de vervolgcursus EMDR op te sturen naar curecare@curecare.nl.

Datum
23 september en 4 november 2019

Docenten
mw. drs. Jacqueline Janssen en mw. drs. Monique Gerrits

Kosten
€ 565,- (inclusief cursusboek Paulsen, S. (2017) When there are no words. Repairing early trauma and neglect from the attachment period with EMDR therapy, syllabus, koffie/thee en lunch)

Accreditatie

is toegekend door:

  • VEN (6 punten algemene scholing (breed) en 6 punten vakinhoudelijke scholing (smal))

wordt aangevraagd bij:

  • FGzPt (eerder 21 punten)
  • NIP (eerder 14 punten)
  • NIP K&J/NVO (eerder herregistratie 12 punten, behandeling  6 punten)

Doelgroep
EMDR therapeuten met minimaal een afgeronde basis én vervolg opleiding EMDR