Workshops

Filter

Hypnose bij kinderen in de medische setting | Driedaagse basiscursus (VOL)

In deze driedaagse cursus worden hulpverleners geschoold in de elementaire basistechnieken voor een doeltreffend gebruik van hypnose bij kinderen en zullen zij in staat zijn om eenvou- dige hypnotische interventies toe te passen. De… Lees meer

Slaap: diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen

Kennis over slaap is bij veel therapeuten, psychologen en (huis)artsen beperkt en in de collegebanken wordt er maar mondjesmaat aandacht besteed aan slaap en slaapstoornissen. In de GGz is de invloed van slaapproblemen op… Lees meer

Hechting en trauma | Driedaagse workshop

De aard en de ernst van hechtingsproblematiek onderkennen bij kinderen en hun systeem, is een basisvoorwaarde om tot een gedegen behandelplan te komen. Wat is de invloed van hechtingsproblematiek op traumatisering en andersom? Het… Lees meer

Werken met niet-Westerse patiënten

Het vertrouwen winnen en professioneel werken met patiënten uit niet westerse culturen De geneeskunde, psychologie en psychiatrie worden steeds meer evidence based en vertaald in behandelprotocollen en richtlijnen. Daarnaast raken patiënten steeds beter geïnformeerd… Lees meer

Motiverende Gespreksvoering 3.0 | Tweedaagse workshop

Versterk de motivatie tot gedragsverandering bij uw cliënt. Motiverende Gespreksvoering (MGV) methode versterkt de persoonlijke motivatie van de cliënt voor gedragsverandering. MGV is bewezen effectief bij verschillende doelgroepen. Deze training is gebaseerd op de… Lees meer

DSM-5: werken met de DSM-5

De voorgaande editie van deze workshop werd beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8,5 De docent, drs. A.A.T. van Heugten, werd door alle respondenten als ‘uitstekend‘ beoordeeld Enkele testimonials van de workshops van vorig… Lees meer

Rouw en verliesverwerking bij kinderen en jongeren: diagnostiek en behandeling | NIEUW

Jaarlijks verliezen ca. 6.500 kinderen en jongeren een ouder. Dit betekent dat er in Nederland er ongeveer 34.000 (half)wezen zijn in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Grote (inter)nationale chortstudies laten zien dat de… Lees meer

Socratisch Motiveren

‘Motiveren’ is vaak een wolf in schaapskleren. Het klinkt mooi, maar in de praktijk komt ‘motiveren’ meestal neer op ‘bekeren’. Geen wonder dat veel ‘motiverende gesprekken’ op niets uitlopen. Socratisch Motiveren is anders. Het… Lees meer

Herkennen van en omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking | Tweedaagse cursus

Als professional kun je te maken krijgen met mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking (LVB). Het herkennen hiervan is echter lastig. Aan het uiterlijk van mensen met een verstandelijke beperking valt immers… Lees meer

COMET: Werken aan je zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische behandeling

Deze zelfbeeldtraining is gebaseerd op COMET (Competetive Memory Training, van Kees Korrelboom) en is bewezen effectief gebleken bij volwassenen. Ook bij kinderen en jongeren met verschillende diagnoses worden positieve resultaten gemeten in de eerste… Lees meer

Autisme in de praktijk

Algemene informatie Het aantal mensen wat zich aanmeldt met de vraag of er sprake is van autisme neemt de afgelopen jaren sterk toe. Ook steeds meer hulpverleners vragen zich af of er bij hun… Lees meer

Metacognitieve therapie voor gegeneraliseerde angststoornis

Algemene informatie Inleiding Inzicht in de metacognitieve theorie van GAS Oefenen van therapeutische vaardigheden Interventies gericht op de opvattingen die het piekeren in stand houden De gegeneraliseerde angststoornis (ofwel de ‘piekerstoornis’) komt veel voor,… Lees meer

Burnout: diagnostiek en behandeling

In deze workshop wordt ingegaan op de kenmerken van burn-out en van psychische stoornissen en de daarbij voorkomende symptomen die elkaar kunnen overlappen. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de differentiële diagnostiek met behulp van… Lees meer

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop

De conversiestoornis is een psychische stoornis die wordt gekenmerkt door verstoringen van de motorische of sensorische functies. De meest voorkomende conversiesymptomen zijn verlamming, ongecontroleerde bewegingen, verkrampingen, blindheid, gevoelloosheid en pseudo-epileptische aanvallen. Patiënten met dit… Lees meer

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces

Preventie van suïcide is een complexe zaak. Suïcidaliteit kan zich zowel acuut als chronisch manifesteren, de psychopathologie is divers. Een goede risicotaxatie is een eerste vereiste en voor professionals van groot belang. Deze workshop… Lees meer

Behandeling van somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen

Net zoals volwassenen hebben ook kinderen te maken met onaangename lichamelijke gevoelens. Het kan gaan om een scala aan klachten als bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid en benauwdheid. Deze lichamelijke nare gevoelens komen vaak voor… Lees meer

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies

Narcistische patiënten zijn niet geliefd. Wanneer ze al in therapie komen, ontstaat er vaak een min of meer openlijke machtstrijd of wordt er uiterst behoedzaam gemanoeuvreerd om problemen in de therapeutische relatie te voorkomen…. Lees meer

Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen | Tweedaagse workshop

De kennis over autismespectrumstoornissen (ASS) bij normaal intelligente volwassenen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Toch worstelen veel clinici met het proces van diagnostisch onderzoek bij deze populatie. Tijdens deze workshop worden zowel theoretische… Lees meer

Behandeling van vroegkinderlijk trauma en affectieve verwaarlozing met behulp van EMDR

In deze training maakt u kennis met het EMDR protocol voor vroegkinderlijk trauma en affectieve verwaarlozing (VKT) van Katie O’Shea, M.S. & Sandra Paulsen, Ph.D., 2009 . Traumatische ervaringen en emotioneel tekort in de… Lees meer

Hypnose bij kinderen in de medische setting | Driedaagse basiscursus

In deze driedaagse cursus worden hulpverleners geschoold in de elementaire basistechnieken voor een doeltreffend gebruik van hypnose bij kinderen en zullen zij in staat zijn om eenvou- dige hypnotische interventies toe te passen. De… Lees meer