Workshops

Filter

Hypnose bij kinderen in de medische setting | Driedaagse basiscursus (VOL)

In deze driedaagse cursus worden hulpverleners geschoold in de elementaire basistechnieken voor een doeltreffend gebruik van hypnose bij kinderen en zullen zij in staat zijn om eenvou- dige hypnotische interventies toe te passen. De… Lees meer

Slaap: diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen

Kennis over slaap is bij veel therapeuten, psychologen en (huis)artsen beperkt en in de collegebanken wordt er maar mondjesmaat aandacht besteed aan slaap en slaapstoornissen. In de GGz is de invloed van slaapproblemen op… Lees meer

Hechting en trauma | Driedaagse workshop

De aard en de ernst van hechtingsproblematiek onderkennen bij kinderen en hun systeem, is een basisvoorwaarde om tot een gedegen behandelplan te komen. Wat is de invloed van hechtingsproblematiek op traumatisering en andersom? Het… Lees meer

Motiverende Gespreksvoering 3.0 | Tweedaagse workshop

Versterk de motivatie tot gedragsverandering bij uw cliënt. Motiverende Gespreksvoering (MGV) methode versterkt de persoonlijke motivatie van de cliënt voor gedragsverandering. MGV is bewezen effectief bij verschillende doelgroepen. Deze training is gebaseerd op de… Lees meer

COMET: Werken aan je zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische behandeling

Deze zelfbeeldtraining is gebaseerd op COMET (Competetive Memory Training, van Kees Korrelboom) en is bewezen effectief gebleken bij volwassenen. Ook bij kinderen en jongeren met verschillende diagnoses worden positieve resultaten gemeten in de eerste… Lees meer

Metacognitieve therapie voor gegeneraliseerde angststoornis

Algemene informatie Inleiding Inzicht in de metacognitieve theorie van GAS Oefenen van therapeutische vaardigheden Interventies gericht op de opvattingen die het piekeren in stand houden De gegeneraliseerde angststoornis (ofwel de ‘piekerstoornis’) komt veel voor,… Lees meer

Psycho-Oncologische zorg door POH-GGZ

Kanker gaat vaak samen met psychische problematiek bij zowel de patiënt als zijn of haar naasten en geliefden. Deze problematiek heeft meestal een existentieel en/of relationeel karakter en gaat concreet over: het niet kunnen… Lees meer

Burnout: diagnostiek en behandeling

In deze workshop wordt ingegaan op de kenmerken van burn-out en van psychische stoornissen en de daarbij voorkomende symptomen die elkaar kunnen overlappen. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de differentiële diagnostiek met behulp van… Lees meer

Diagnostiek en behandeling van meisjes met autismespectrumstoornissen

In deze workshop gaan we specifiek in op de diagnostiek en behandeling van meisjes met ASS. Er is veel bekend over ASS bij jongens en ook de nieuwe inzichten uit de DSM-V zijn inmiddels… Lees meer

Diagnostiek en behandeling van meisjes met autismespectrumstoornissen

In deze workshop gaan we specifiek in op de diagnostiek en behandeling van meisjes met ASS. Er is veel bekend over ASS bij jongens en ook de nieuwe inzichten uit de DSM-V zijn inmiddels… Lees meer

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop

De conversiestoornis is een psychische stoornis die wordt gekenmerkt door verstoringen van de motorische of sensorische functies. De meest voorkomende conversiesymptomen zijn verlamming, ongecontroleerde bewegingen, verkrampingen, blindheid, gevoelloosheid en pseudo-epileptische aanvallen. Patiënten met dit… Lees meer

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces

Preventie van suïcide is een complexe zaak. Suïcidaliteit kan zich zowel acuut als chronisch manifesteren, de psychopathologie is divers. Een goede risicotaxatie is een eerste vereiste en voor professionals van groot belang. Deze workshop… Lees meer

Behandeling van somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen

Net zoals volwassenen hebben ook kinderen te maken met onaangename lichamelijke gevoelens. Het kan gaan om een scala aan klachten als bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid en benauwdheid. Deze lichamelijke nare gevoelens komen vaak voor… Lees meer

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies

Narcistische patiënten zijn niet geliefd. Wanneer ze al in therapie komen, ontstaat er vaak een min of meer openlijke machtstrijd of wordt er uiterst behoedzaam gemanoeuvreerd om problemen in de therapeutische relatie te voorkomen…. Lees meer

Hervonden herinneringen aan trauma – de stand van zaken

Bij de diagnostiek en behandeling van mensen die traumatische gebeurtenissen komt het soms voor dat mensen rapporteren geen heldere herinneringen te hebben aan het trauma, of dat ze zich tijdens therapie íneens herinneren misbruikt… Lees meer

Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen | Tweedaagse workshop

De kennis over autismespectrumstoornissen (ASS) bij normaal intelligente volwassenen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Toch worstelen veel clinici met het proces van diagnostisch onderzoek bij deze populatie. Tijdens deze workshop worden zowel theoretische… Lees meer

Behandeling van vroegkinderlijk trauma en affectieve verwaarlozing met behulp van EMDR

In deze training maakt u kennis met het EMDR protocol voor vroegkinderlijk trauma en affectieve verwaarlozing (VKT) van Katie O’Shea, M.S. & Sandra Paulsen, Ph.D., 2009 . Traumatische ervaringen en emotioneel tekort in de… Lees meer

Werken met niet-Westerse patiënten

Het vertrouwen winnen en professioneel werken met patiënten uit niet westerse culturen De geneeskunde, psychologie en psychiatrie worden steeds meer evidence based en vertaald in behandelprotocollen en richtlijnen. Daarnaast raken patiënten steeds beter geïnformeerd… Lees meer

Hypnose bij kinderen in de medische setting | Driedaagse basiscursus

In deze driedaagse cursus worden hulpverleners geschoold in de elementaire basistechnieken voor een doeltreffend gebruik van hypnose bij kinderen en zullen zij in staat zijn om eenvou- dige hypnotische interventies toe te passen. De… Lees meer

Hypnose bij kinderen in de medische setting | Driedaagse vervolgcursus

Dag 1: Inleiding in de hypnose, trance inductietechnieken, trance verdiepingstechnieken. Het opwek- ken van trancefenomenen zoals leeftijdsregressie, katalepsie, functionele amnesie, pijnbe- heersing en symptoomtransformatie en cueconditioning. Demonstraties en oefening van taalgebruik en metaforen, evenals… Lees meer