Workshops

Filter

Burnout: diagnostiek en behandeling

In deze workshop wordt ingegaan op de kenmerken van burn-out en van psychische stoornissen en de daarbij voorkomende symptomen die elkaar kunnen overlappen. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de differentiële diagnostiek met behulp van… Lees meer

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop

De conversiestoornis is een psychische stoornis die wordt gekenmerkt door verstoringen van de motorische of sensorische functies. De meest voorkomende conversiesymptomen zijn verlamming, ongecontroleerde bewegingen, verkrampingen, blindheid, gevoelloosheid en pseudo-epileptische aanvallen. Patiënten met dit… Lees meer

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces

Preventie van suïcide is een complexe zaak. Suïcidaliteit kan zich zowel acuut als chronisch manifesteren, de psychopathologie is divers. Een goede risicotaxatie is een eerste vereiste en voor professionals van groot belang. Deze workshop… Lees meer

Behandeling van somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen

Net zoals volwassenen hebben ook kinderen te maken met onaangename lichamelijke gevoelens. Het kan gaan om een scala aan klachten als bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid en benauwdheid. Deze lichamelijke nare gevoelens komen vaak voor… Lees meer

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies

Narcistische patiënten zijn niet geliefd. Wanneer ze al in therapie komen, ontstaat er vaak een min of meer openlijke machtstrijd of wordt er uiterst behoedzaam gemanoeuvreerd om problemen in de therapeutische relatie te voorkomen…. Lees meer

Hervonden herinneringen aan trauma – de stand van zaken

Bij de diagnostiek en behandeling van mensen die traumatische gebeurtenissen komt het soms voor dat mensen rapporteren geen heldere herinneringen te hebben aan het trauma, of dat ze zich tijdens therapie íneens herinneren misbruikt… Lees meer

Eetstoornissen en CGT: Eten zonder angst

Eetstoornissen en CGT: ‘Eten zonder angst’, een geprotocolleerd CGT-programma Een trans-diagnostische benadering van eetstoornissen werd geïntroduceerd door Fairburn (2003) en resulteerde in een ‘CBT-E(nhanced)’ programma. Dit programma is empirisch getoetst en succesvoller gebleken dan… Lees meer

Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen | Tweedaagse workshop

De kennis over autismespectrumstoornissen (ASS) bij normaal intelligente volwassenen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Toch worstelen veel clinici met het proces van diagnostisch onderzoek bij deze populatie. Tijdens deze workshop worden zowel theoretische… Lees meer

EMDR en eetstoornissen, inclusief 5 supervisiesessies | Tweedaagse workshop

Een trans-diagnostische benadering van eetstoornissen werd geïntroduceerd door Fairburn (2003) en resulteerde in een ‘CBT-E(nhanced)’ programma. Dit programma is empirisch getoetst en succesvoller gebleken dan veel van de regulier toegepaste behandelvormen bij eetstoornissen, zowel… Lees meer

Behandeling van vroegkinderlijk trauma en affectieve verwaarlozing met behulp van EMDR | Tweedaagse workshop

In deze training maakt u kennis met het EMDR protocol voor vroegkinderlijk trauma en affectieve verwaarlozing (VKT) van Katie O’Shea, M.S. & Sandra Paulsen, Ph.D., 2009 . Traumatische ervaringen en emotioneel tekort in de… Lees meer

Werken met niet-Westerse patiënten

Het vertrouwen winnen en professioneel werken met patiënten uit niet westerse culturen De geneeskunde, psychologie en psychiatrie worden steeds meer evidence based en vertaald in behandelprotocollen en richtlijnen. Daarnaast raken patiënten steeds beter geïnformeerd… Lees meer

Hypnose bij kinderen in de medische setting | Driedaagse basiscursus

In deze driedaagse cursus worden hulpverleners geschoold in de elementaire basistechnieken voor een doeltreffend gebruik van hypnose bij kinderen en zullen zij in staat zijn om eenvou- dige hypnotische interventies toe te passen. De… Lees meer

Hypnose bij kinderen in de medische setting | Driedaagse vervolgcursus

Dag 1: Inleiding in de hypnose, trance inductietechnieken, trance verdiepingstechnieken. Het opwek- ken van trancefenomenen zoals leeftijdsregressie, katalepsie, functionele amnesie, pijnbe- heersing en symptoomtransformatie en cueconditioning. Demonstraties en oefening van taalgebruik en metaforen, evenals… Lees meer

Metacognitieve therapie voor gegeneraliseerde angststoornis

Algemene informatie Inleiding Inzicht in de metacognitieve theorie van GAS Oefenen van therapeutische vaardigheden Interventies gericht op de opvattingen die het piekeren in stand houden De gegeneraliseerde angststoornis (ofwel de ‘piekerstoornis’) komt veel voor,… Lees meer

Autismespectrumstoornissen bij vrouwen

Autismespectrumstoornissen (ASS) uiten zich bij vrouwen anders dan bij mannen. Zo zijn de specifieke interesses vaak wat minder opvallend doordat ze minder autismestereotype zijn. Deze en andere verschillen zorgen ervoor dat ASS bij vrouwen… Lees meer

Piekeren: groepsprogramma rond piekeren | Een train de trainer workshop

In de hedendaagse wetenschappelijke literatuur wordt veel belang gehecht aan de rol van repetitief negatief denken (piekeren, rumineren) als kwetsbaarheidsfactor bij tal van psychiatrische klachten zoals angst- en stemmingsstoornissen, eetproblematiek, complexe rouw. Vanuit die… Lees meer

Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en verslaving | Driedaagse workshop

Alcohol en drugs zijn niet meer weg te denken uit het leven in een moderne en open maatschappij als de onze. Bij een aantal groepen mensen heeft het gebruik ervan problematische vormen aangenomen. Jeugdigen… Lees meer

Herkennen van en omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking | Tweedaagse cursus

Als professional kun je te maken krijgen met mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking (LVB). Het herkennen hiervan is echter lastig. Aan het uiterlijk van mensen met een verstandelijke beperking valt immers… Lees meer

Functieanalyse en Betekenisanalyse binnen (G)CGt: update en state-of-the-art | Tweedaagse workshop | NIEUW

Inleiding Van oudsher is de functieanalyse een vanzelfsprekend onderdeel van het gedragstherapeutisch proces. Die vanzelfsprekendheid is echter aan erosie onderhevig nu voor steeds meer stoornissen welomschreven, in onderzoek effectief gebleken behandelprotocollen zijn vastgesteld. Dergelijke… Lees meer

Hechting en trauma | Driedaagse workshop

De aard en de ernst van hechtingsproblematiek onderkennen bij kinderen en hun systeem, is een basisvoorwaarde om tot een gedegen behandelplan te komen. Wat is de invloed van hechtingsproblematiek op traumatisering en andersom? Het… Lees meer