Workshops

Filter

Functieanalyse en Betekenisanalyse binnen (G)CGt: update en state-of-the-art | Tweedaagse workshop | NIEUW

Van oudsher is de functieanalyse een vanzelfsprekend onderdeel van het gedragstherapeutisch proces. Die vanzelfsprekendheid is echter aan erosie onderhevig nu voor steeds meer stoornissen welomschreven, in onderzoek effectief gebleken behandelprotocollen zijn vastgesteld. Dergelijke protocollen… Lees meer

Hechting en trauma | Driedaagse workshop

De aard en de ernst van hechtingsproblematiek onderkennen bij kinderen en hun systeem, is een basisvoorwaarde om tot een gedegen behandelplan te komen. Wat is de invloed van hechtingsproblematiek op traumatisering en andersom? Het… Lees meer

Hypnose bij kinderen in de medische setting | Driedaagse basiscursus | (VOLGEBOEKT)

In deze driedaagse cursus worden hulpverleners geschoold in de elementaire basistechnieken voor een doeltreffend gebruik van hypnose bij kinderen en zullen zij in staat zijn om eenvoudige hypnotische interventies toe te passen. De volgende… Lees meer

Hypnose bij kinderen in de medische setting | Driedaagse vervolgcursus | startdatum 8 maart 2019 (VOLGEBOEKT)

Dag 1: Inleiding in de hypnose, trance inductietechnieken, trance verdiepingstechnieken. Het opwekken van trancefenomenen zoals leeftijdsregressie, katalepsie, functionele amnesie, pijnbeheersing en symptoomtransformatie en cueconditioning. Demonstraties en oefening van taalgebruik en metaforen, evenals egoversterkende oefeningen…. Lees meer

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop

De conversiestoornis is een psychische stoornis die wordt gekenmerkt door verstoringen van de motorische of sensorische functies. De meest voorkomende conversiesymptomen zijn verlamming, ongecontroleerde bewegingen, verkrampingen, blindheid, gevoelloosheid en pseudo-epileptische aanvallen. Patiënten met dit… Lees meer

Slaap: diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen

Kennis over slaap is bij veel therapeuten, psychologen en (huis)artsen beperkt en in de collegebanken wordt er maar mondjesmaat aandacht besteed aan slaap en slaapstoornissen. In de GGz is de invloed van slaapproblemen op… Lees meer

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies

Narcistische patiënten zijn niet geliefd. Wanneer ze al in therapie komen, ontstaat er vaak een min of meer openlijke machtstrijd of wordt er uiterst behoedzaam gemanoeuvreerd om problemen in de therapeutische relatie te voorkomen…. Lees meer

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling?

Klinisch perfectionisme is een persoonlijkheidskenmerk dat we kunnen omschrijven als een tweesnijdend zwaard. Enerzijds zorgt het ervoor dat perfectionisten erg ambitieus en volhardend zijn, maar anderzijds kan het er ook voor zorgen dat hun… Lees meer

Socratisch Motiveren

‘Motiveren’ is vaak een wolf in schaapskleren. Het klinkt mooi, maar in de praktijk komt ‘motiveren’ meestal neer op ‘bekeren’. Geen wonder dat veel ‘motiverende gesprekken’ op niets uitlopen. Socratisch Motiveren is anders. Het… Lees meer

Diagnostiek en risicotaxatie inzake kindermishandeling: De Child Abuse Risk Evaluation-Nederland (CARE-NL)

De workshop in het gebruik van de CARE-NL heeft als doel dat iedere cursist aan het einde van de workshop inzicht heeft in hoe het eigen professionele handelen, in combinatie met de wetenschappelijk onderbouwde… Lees meer

Gestructureerde risicotaxatie bij relationeel geweld: De Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER)

Relationeel geweld komt veel voor. De gevolgen kunnen ernstig zijn en veroorzaken vaak tal van lichamelijke, psychische en sociale problemen bij de slachtoffers. Als basis voor een advies over behandeling, begeleiding of toezicht met… Lees meer

Werken met niet-Westerse patiënten

Het vertrouwen winnen en professioneel werken met patiënten uit niet westerse culturen De geneeskunde, psychologie en psychiatrie worden steeds meer evidence based en vertaald in behandelprotocollen en richtlijnen. Daarnaast raken patiënten steeds beter geïnformeerd… Lees meer

Burnout: diagnostiek en behandeling

In deze workshop wordt ingegaan op de kenmerken van burn-out en van psychische stoornissen en de daarbij voorkomende symptomen die elkaar kunnen overlappen. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de differentiële diagnostiek met behulp van… Lees meer

Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen | Tweedaagse workshop

De kennis over autismespectrumstoornissen (ASS) bij normaal intelligente volwassenen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Toch worstelen veel clinici met het proces van diagnostisch onderzoek bij deze populatie. Tijdens deze workshop worden zowel theoretische… Lees meer

Motiverende Gespreksvoering 3.0 | Tweedaagse workshop

Versterk de motivatie tot gedragsverandering bij uw cliënt. Motiverende Gespreksvoering (MGV) methode versterkt de persoonlijke motivatie van de cliënt voor gedragsverandering. MGV is bewezen effectief bij verschillende doelgroepen. Deze training is gebaseerd op de… Lees meer

Behandeling van somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen

Net zoals volwassenen hebben ook kinderen te maken met onaangename lichamelijke gevoelens. Het kan gaan om een scala aan klachten als bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid en benauwdheid. Deze lichamelijke nare gevoelens komen vaak voor… Lees meer

Hervonden herinneringen aan trauma – de stand van zaken

Bij de diagnostiek en behandeling van mensen die traumatische gebeurtenissen komt het soms voor dat mensen rapporteren geen heldere herinneringen te hebben aan het trauma, of dat ze zich tijdens therapie íneens herinneren misbruikt… Lees meer

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces

Preventie van suïcide is een complexe zaak. Suïcidaliteit kan zich zowel acuut als chronisch manifesteren, de psychopathologie is divers. Een goede risicotaxatie is een eerste vereiste en voor professionals van groot belang. Deze workshop… Lees meer

Eetstoornissen en CGT: Eten zonder angst

Eetstoornissen en CGT: ‘Eten zonder angst’, een geprotocolleerd CGT-programma Een trans-diagnostische benadering van eetstoornissen werd geïntroduceerd door Fairburn (2003) en resulteerde in een ‘CBT-E(nhanced)’ programma. Dit programma is empirisch getoetst en succesvoller gebleken dan… Lees meer

Metacognitieve therapie voor gegeneraliseerde angststoornis

Algemene informatie Inleiding Inzicht in de metacognitieve theorie van GAS Oefenen van therapeutische vaardigheden Interventies gericht op de opvattingen die het piekeren in stand houden De gegeneraliseerde angststoornis (ofwel de ‘piekerstoornis’) komt veel voor,… Lees meer