Workshops

Filter

Diagnostiek en behandeling van meisjes met autismespectrumstoornissen | 16 november 2018

In deze workshop gaan we specifiek in op de diagnostiek en behandeling van meisjes met ASS. Er is veel bekend over ASS bij jongens en ook de nieuwe inzichten uit de DSM-V zijn inmiddels… Lees meer

COMET: Werken aan je zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische behandeling (data in bewerking)

Deze zelfbeeldtraining is gebaseerd op COMET (Competetive Memory Training, van Kees Korrelboom) en is bewezen effectief gebleken bij volwassenen. Ook bij kinderen en jongeren met verschillende diagnoses worden positieve resultaten gemeten in de eerste… Lees meer

Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en verslaving | Driedaagse workshop

Alcohol en drugs zijn niet meer weg te denken uit het leven in een moderne en open maatschappij als de onze. Bij een aantal groepen mensen heeft het gebruik ervan problematische vormen aangenomen. Jeugdigen… Lees meer

Diagnostiek en risicotaxatie inzake kindermishandeling: De Child Abuse Risk Evaluation-Nederland (CARE-NL) | NIEUW

De workshop in het gebruik van de CARE-NL heeft als doel dat iedere cursist aan het einde van de workshop inzicht heeft in hoe het eigen professionele handelen, in combinatie met de wetenschappelijk onderbouwde… Lees meer

Hechting en trauma | Driedaagse workshop

De aard en de ernst van hechtingsproblematiek onderkennen bij kinderen en hun systeem, is een basisvoorwaarde om tot een gedegen behandelplan te komen. Wat is de invloed van hechtingsproblematiek op traumatisering en andersom? Het… Lees meer

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling?(VOL)

Klinisch perfectionisme is een persoonlijkheidskenmerk dat we kunnen omschrijven als een tweesnijdend zwaard. Enerzijds zorgt het ervoor dat perfectionisten erg ambitieus en volhardend zijn, maar anderzijds kan het er ook voor zorgen dat hun… Lees meer

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop

De conversiestoornis is een psychische stoornis die wordt gekenmerkt door verstoringen van de motorische of sensorische functies. De meest voorkomende conversiesymptomen zijn verlamming, ongecontroleerde bewegingen, verkrampingen, blindheid, gevoelloosheid en pseudo-epileptische aanvallen. Patiënten met dit… Lees meer

Socratisch Motiveren

‘Motiveren’ is vaak een wolf in schaapskleren. Het klinkt mooi, maar in de praktijk komt ‘motiveren’ meestal neer op ‘bekeren’. Geen wonder dat veel ‘motiverende gesprekken’ op niets uitlopen. Socratisch Motiveren is anders. Het… Lees meer

Gestructureerde risicotaxatie bij relationeel geweld: De Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER) | NIEUW

Relationeel geweld komt veel voor. De gevolgen kunnen ernstig zijn en veroorzaken vaak tal van lichamelijke, psychische en sociale problemen bij de slachtoffers. Als basis voor een advies over behandeling, begeleiding of toezicht met… Lees meer

Functieanalyse en Betekenisanalyse binnen (G)CGt: update en state-of-the-art | Tweedaagse workshop | NIEUW

Van oudsher is de functieanalyse een vanzelfsprekend onderdeel van het gedragstherapeutisch proces. Die vanzelfsprekendheid is echter aan erosie onderhevig nu voor steeds meer stoornissen welomschreven, in onderzoek effectief gebleken behandelprotocollen zijn vastgesteld. Dergelijke protocollen… Lees meer

Motiverende Gespreksvoering 3.0 | Tweedaagse workshop

Versterk de motivatie tot gedragsverandering bij uw cliënt. Motiverende Gespreksvoering (MGV) methode versterkt de persoonlijke motivatie van de cliënt voor gedragsverandering. MGV is bewezen effectief bij verschillende doelgroepen. Deze training is gebaseerd op de… Lees meer

Hechting en trauma | Driedaagse workshop

De aard en de ernst van hechtingsproblematiek onderkennen bij kinderen en hun systeem, is een basisvoorwaarde om tot een gedegen behandelplan te komen. Wat is de invloed van hechtingsproblematiek op traumatisering en andersom? Het… Lees meer

Hypnose bij kinderen in de medische setting | Driedaagse basiscursus | startdatum 7 maart 2019

In deze driedaagse cursus worden hulpverleners geschoold in de elementaire basistechnieken voor een doeltreffend gebruik van hypnose bij kinderen en zullen zij in staat zijn om eenvoudige hypnotische interventies toe te passen. De volgende… Lees meer

Hypnose bij kinderen in de medische setting | Driedaagse vervolgcursus | startdatum 8 maart 2019

Dag 1: Inleiding in de hypnose, trance inductietechnieken, trance verdiepingstechnieken. Het opwekken van trancefenomenen zoals leeftijdsregressie, katalepsie, functionele amnesie, pijnbeheersing en symptoomtransformatie en cueconditioning. Demonstraties en oefening van taalgebruik en metaforen, evenals egoversterkende oefeningen…. Lees meer

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop

De conversiestoornis is een psychische stoornis die wordt gekenmerkt door verstoringen van de motorische of sensorische functies. De meest voorkomende conversiesymptomen zijn verlamming, ongecontroleerde bewegingen, verkrampingen, blindheid, gevoelloosheid en pseudo-epileptische aanvallen. Patiënten met dit… Lees meer

Slaap: diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen

Kennis over slaap is bij veel therapeuten, psychologen en (huis)artsen beperkt en in de collegebanken wordt er maar mondjesmaat aandacht besteed aan slaap en slaapstoornissen. In de GGz is de invloed van slaapproblemen op… Lees meer

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies

Narcistische patiënten zijn niet geliefd. Wanneer ze al in therapie komen, ontstaat er vaak een min of meer openlijke machtstrijd of wordt er uiterst behoedzaam gemanoeuvreerd om problemen in de therapeutische relatie te voorkomen…. Lees meer

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling?

Klinisch perfectionisme is een persoonlijkheidskenmerk dat we kunnen omschrijven als een tweesnijdend zwaard. Enerzijds zorgt het ervoor dat perfectionisten erg ambitieus en volhardend zijn, maar anderzijds kan het er ook voor zorgen dat hun… Lees meer

Socratisch Motiveren

‘Motiveren’ is vaak een wolf in schaapskleren. Het klinkt mooi, maar in de praktijk komt ‘motiveren’ meestal neer op ‘bekeren’. Geen wonder dat veel ‘motiverende gesprekken’ op niets uitlopen. Socratisch Motiveren is anders. Het… Lees meer

Diagnostiek en risicotaxatie inzake kindermishandeling: De Child Abuse Risk Evaluation-Nederland (CARE-NL)

De workshop in het gebruik van de CARE-NL heeft als doel dat iedere cursist aan het einde van de workshop inzicht heeft in hoe het eigen professionele handelen, in combinatie met de wetenschappelijk onderbouwde… Lees meer