Cognitieve Gedragstherapie: supervisie

Supervisie

Op uw verzoek organiseert CCD supervisiesessies bij u in de buurt, onder andere in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. De supervisie wordt gegeven door erkende VGCt supervisoren. Wij gaan uit van supervisie in tweetallen, met sessies van twee aaneengesloten klokuren per keer. Dit resulteert voor iedere supervisant in twee volwaardige sessies in het kader van de VGCt erkenning. Afhankelijk van uw keuze voor 75 of 100 supervisiesessies, gaat het dan om 37,5 of 50 sessies van 120 minuten in tweetallen. De N=1 begeleiding vormt een onderdeel van de supervisie. Een of twee patiënten worden door u geselecteerd en dat leidt tot een verslag van een lange behandeling van 20 sessies (N=1) of verslag van 2 behandelingen van 10 sessies (N=2). Het verslag omvat maximaal 30 pagina’s (A4-formaat) of tweemaal 15 pagina’s. Indien er door de supervisor extra lees- en correctietijd wordt geïnvesteerd, dan worden deze kosten aan u doorberekend. Meestal beperkt zich dat tot 5 sessies.

Kosten
€ 8.250,- per supervisant bij individuele supervisie (75 supervisiesessies)
€ 6.565,- per supervisant bij supervisie in tweetallen (75 supervisiesessies)