Schematherapie opleiding

In de basisopleiding schematherapie maak je kennis met de schematheorie; er wordt stilgestaan bij wat schema’s, copingstrategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen.

De vervolgopleiding schematherapie is voor degenen die al een basisopleiding schematherapie hebben gevolgd en enige ervaring met schematherapie hebben opgedaan. De nadruk van deze opleiding ligt op verdere verdieping van de modusmodellen voor cluster B en C persoonlijkheidsstoornissen. In deze opleiding ligt het accent op individuele behandelingen.

Accreditatie voor de Schematherapie opleidingen wordt o.a. aangevraagd bij de VGCt in de categorie ‘Vervolgcursus’ en de opleidingen zijn erkend door de Vereniging voor Schematherapie.