Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij volwassenen 15, startdatum 11 april 2019

Tijdens de EMDR basisopleiding heeft de cursist kennis gemaakt met het EMDR basisprotocol en dit leren toepassen bij relatief ongecompliceerde PTSS. In deze vierdaagse vervolgopleiding ligt de nadruk op complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en bredere toepassingsmogelijkheden, waaronder de behandeling van complexe PTSS. Het EMDR-model kent twee manieren van conceptualiseren: het zogeheten ‘linksom-model’ (voor specifieke klachten met een min of meer duidelijke ontstaansgeschiedenis, zoals angst en stemmingsklachten) en het ‘rechtsom-model’ (wanneer de klachten het beste begrepen kunnen worden als gevolg van disfunctionele opvattingen). Tijdens de opleiding maakt u zich deze methodes eigen, zodat u ze kunt inpassen in uw eigen behandelplan. Daarnaast bevat het programma het gebruik van ‘cognitive interweaves’ (bij moeizaam lopende behandelingen) en stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI).

De eerste twee opleidingsdagen vinden opeenvolgend plaats. De opbouw van de cursus is gelijk aan die van de basisopleiding: korte theoretische inleidingen, dvd-demonstraties, instructies van de werkwijze, en oefeningen. Tijdens de derde en vierde dag is er ruimte om stil te staan bij vragen die leven bij de deelnemers naar aanleiding van (hun) ervaringen met het geleerde in de praktijk. Met name wordt aandacht besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door de deelnemers gemaakte (en geselecteerde) dvd-fragmenten. De vervolgtraining is een verplicht onderdeel van het opleidingstraject tot EMDR practitioner en erkend door EMDR Europe.

Opzet
Deelnemers dienen volledig op de hoogte te zijn van de gehele inhoud van ‘Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma‘ en van hoofdstuk 1 tot en met 8 uit het ‘Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en specifieke doelgroepen‘.

Een cursus omvat 4 bijeenkomsten, de eerste cursusdag start om 09.30 uur en eindigt om 19.30 uur. De overige 3 dagen starten om 09.30 uur en eindigen om 17.30 uur. Maximaal 24 deelnemers per groep.

Vereisten voor deelname
Een afgeronde erkende basistraining EMDR volwassenen, inclusief afgeronde competentiegestuurde supervisie. Om het niveau in de cursus hoog te houden, verwachten wij van deelnemers dat zij EMDR regelmatig toepassen en goed uit de voeten kunnen met het EMDR standaardprotocol. Deelnemers moeten daarom op dag 1 een afgetekend ‘supervisiebeoordelingsformulier standaard protocol’ kunnen overhandigen. Cursisten dienen tenminste 16 uur in de week werkzaam te zijn op het terrein van de GGZ, waarvan minimaal 12 uur betrekking heeft op volwassenen.

(Zie www.emdr.nl voor meer informatie over de voorwaarden voor deelname en de opleiding tot EMDR practitioner en voor een lijst met supervisoren)

Deelnemers dienen daarnaast volledig op de hoogte te zijn van de gehele inhoud van het: ‘Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma‘. [Auteurs: De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2003: 6e druk 2013). Pearson Assessment and Information B.V.: Amsterdam [ISBN 9789026522574] en hoofdstuk 1 tot en met 8 van het ‘Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en specifieke patiëntengroepen’. [Auteurs: Ten Broeke, E, De Jongh, A. & Oppenheim H-J (red.). (2008, herziene 3e druk 2012). Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V. [ISBN 9789026522550].

N.B. Deelnemers dienen gelijktijdig met hun aanmelding een kopie van het certificaat van de basiscursus op te sturen naar curecare@curecare.nl. Daarnaast dient men op dag 1 een afgetekend supervisieformulier in te leveren bij de docent. Zonder dit formulier is het niet mogelijk om deel te nemen aan de vervolgopleiding. Indien men zich heeft ingeschreven en niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan blijven de annuleringsvoorwaarden geldig.

N.B. Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht!

EMDR vervolg volwassenen 15
11 en 12 april, 22 mei en 24 juni 2019

Docenten
Drs. F.E. ten Broeke & EMDR supervisor

Kosten
€ 1.080,- (inclusief het boek: ‘Broeke, E. ten, Jongh, A. de & Oppenheim, H.-J. (red.) (2012). Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en specifieke doelgroepen. Amsterdam: Pearson’, syllabus, koffie/thee, lunches en warme maaltijd op dag 1)

Doelgroep
Cursisten hebben een afgeronde erkende basistraining EMDR volwassenen, inclusief afgeronde competentiegestuurde supervisie. Om het niveau in de cursus hoog te houden, verwachten wij van deelnemers dat zij EMDR regelmatig toepassen en goed uit de voeten kunnen met het EMDR standaardprotocol. Deelnemers moeten daarom op dag 1 een afgetekend ‘supervisiebeoordelingsformulier standaard protocol’ kunnen overhandigen. Cursisten dienen tenminste 16 uur in de week werkzaam te zijn op het terrein van de GGZ, waarvan minimaal 12 uur betrekking heeft op volwassenen.

(Zie www.emdr.nl voor meer informatie over de voorwaarden voor deelname en de opleiding tot EMDR practitioner en voor een lijst met supervisoren)

Accreditatie
Erkend door de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en koepelorganisatie EMDR Europe

wordt aangevraagd bij:

  • FGzPt (eerder toegekend voor: 28 punten)
  • NIP (eerder: 28 punten ELP herregistratie)
  • NVvP (eerder: 24 punten)
  • VGCt (eerder: 28 punten)