Vierdaagse basisopleiding EMDR bij volwassenen 26, startdatum 10 april 2019

Deze basisopleiding is gericht op het leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde PTSS en andere aan trauma gerelateerde klachten. De eerste twee opleidingsdagen vinden opeenvolgend plaats. De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van korte theoretische inleidingen, instructies, dvd-demonstraties en praktische oefeningen. Deze EMDR basisopleiding is erkend door de Vereniging EMDR Nederland en door EMDR Europe.

Doelstellingen
Aan het eind van de cursus beheerst u het EMDR basisprotocol (zowel de geest als de letter) en past u het ook regelmatig toe bij niet al te gecompliceerde casuïstiek.

Opzet
U dient het ‘Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma’ vooraf te bestuderen. Op dag 1 zal er een kennistoets worden afgenomen over de bestudeerde stof. Hierdoor bent u bij aanvang van de cursus reeds bekend met de theorie en kan er veel tijd worden besteed aan het oefenen en aan de fijne kneepjes van het vak. Bij het oefenen met het protocol in tweetallen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. Tijdens de derde en vierde dag is er ruimte om stil te staan bij vragen naar aanleiding van de ervaringen met EMDR in de praktijk. Er wordt met name aandacht besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door de deelnemers gemaakte (en geselecteerde) dvd-fragmenten van EMDR-zittingen.

Een cursus omvat 4 bijeenkomsten, de eerste cursusdag start om 09.30 uur en eindigt om 20.00 uur. De overige 3 dagen starten om 09.30 uur en eindigen om 17.30 uur. Maximaal 36 deelnemers per groep.

EMDR basis volwassenen 26
10 en 11 april, 22 mei en 19 juni 2019

Docenten
Mw. dr. H.K. Hornsveld & EMDR supervisor

Kosten
€ 1.080,- (inclusief het boek: ‘Jongh, A. de & Broeke, E. ten (2013). Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Amsterdam: Pearson’, syllabus, koffie/thee, lunches en een warme maaltijd op dag 1)

Doelgroep
Gz-psychologen (BIG), klinisch psychologen (BIG), psychotherapeuten (BIG), psychiaters (BIG), geregistreerd cognitief gedragstherapeuten (lid VGCt) en degenen die in opleiding zijn tot een van deze registraties. Ook geregistreerden als Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist (NIP) of Orthopedagoog Generalisten NVO komen in aanmerking, mits zij minimaal 12 uur per week werkzaam zijn met volwassenen. Zie verder in onderstaand schema.

Accreditatie
Erkend door de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en koepelorganisatie EMDR Europe

wordt aangevraagd bij:

  • FGzPt (eerder toegekend voor: 19 punten)
  • NIP (eerder: 24 punten ELP herregistratie)
  • NVvP (eerder: 24 punten)
  • VGCt (eerder: 28 punten)

 

N.B. Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht.

Toelating

1. Opleiding
beschikken over een academische vooropleiding als psycholoog, pedagoog, geestelijk gezondheidskundige of arts, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

  • een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
  • registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog Generalist NVO, Postmaster Orthopedagoog/Psycholoog SKJ, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties, of in het geval van een route op basis van ‘sprokkelen’ minimaal 50% (=240) van de studiepunten;
  • registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid), of Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid);
  • registratie systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG;
  • een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties.

2. Werkervaring
ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

Zowel aan toelatingseis 1 als aan 2 moet worden voldaan voor deelname aan de basiscursus EMDR