ONLINE Vervolgopleiding EMDR bij volwassenen

In deze vervolgopleiding EMDR leer je EMDR toe te passen bij complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en complexe PTSS. De opleiding is bedoeld voor professionals die de EMDR basisopleiding hebben afgerond.

Inhoud

Tijdens de EMDR basisopleiding heb  je kennis gemaakt met het EMDR basisprotocol en dit leren toepassen bij relatief ongecompliceerde PTSS. In de vervolgopleiding ligt de nadruk op complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en bredere toepassingsmogelijkheden, waaronder de behandeling van complexe PTSS. Het EMDR-model kent twee manieren van conceptualiseren: het zogeheten ‘linksom-model’ (voor specifieke klachten met een min of meer duidelijke ontstaansgeschiedenis, zoals angst en stemmingsklachten) en het ‘rechtsom-model’ (wanneer de klachten het beste begrepen kunnen worden als gevolg van disfunctionele opvattingen). Tijdens de opleiding maak je jezelf deze methodes eigen, zodat je ze kunt inpassen in jouw eigen behandelplan. Daarnaast bevat het programma het gebruik van ‘cognitive interweaves’ (bij moeizaam lopende behandelingen) en stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI).

Opzet

De opbouw van de opleiding is gelijk aan die van de basisopleiding: korte theoretische inleidingen, dvd-demonstraties, instructies van de werkwijze, en oefeningen. Tijdens de derde en vierde dag is er ruimte om stil te staan bij vragen die leven bij de deelnemers naar aanleiding van (hun) ervaringen met het geleerde in de praktijk. Met name wordt aandacht besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door de deelnemers gemaakte (en geselecteerde) dvd-fragmenten.

Deelnemers dienen volledig op de hoogte te zijn van de gehele inhoud van ‘Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma‘ en van hoofdstuk 1 tot en met 8 uit het ‘Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en specifieke doelgroepen‘.

De opleiding omvat 4 bijeenkomsten, de eerste dag start om 09.30 uur en eindigt om 20.00 uur. De overige 3 dagen starten om 09.30 uur en eindigen om 17.30 uur.

De vervolgtraining is een verplicht onderdeel van het opleidingstraject tot EMDR practitioner en erkend door EMDR Europe.

Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht!

N.B. Deelnemers dienen gelijktijdig met hun aanmelding een kopie van het certificaat van de basisopleiding op te sturen naar curecare@curecare.nl. Daarnaast dient men op dag 1 een afgetekend supervisieformulier in te leveren bij de docent. Zonder dit formulier is het niet mogelijk om deel te nemen aan de vervolgopleiding. Indien men zich heeft ingeschreven en niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan blijven de annuleringsvoorwaarden geldig.

De opleiding vindt geheel online plaats, tenzij de Vereniging EMDR Nederland online opleidingen t.z.t. niet meer goedkeurt. 


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
EMDR opleiding
De vorige editie van deze opleiding werd beoordeeld met
8,3

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

1 december
2 december 2022
13 januari
17 februari 2023

Alle dagen vinden online plaats (o.v.b. van regelement VEN)

Tijden

De eerste dag start om 09.30 uur en eindigt om 20.00 uur. De overige 3 dagen starten om 09.30 uur en eindigen om 17.30 uur.

Contacturen

28 uur

Kosten

€ 1.290,00

inclusief het boek: ‘Broeke, E. ten, Jongh, A. de & Oppenheim, H.-J. (red.) (2012). Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en specifieke doelgroepen. Amsterdam: Pearson’, syllabus

Doelgroep

De vervolgopleiding EMDR is bedoeld voor professionals met een afgeronde basisopleiding EMDR. Bekijk de toelatingseisen voor meer informatie.

Locatie

ONLINE

Accreditatie

Deze EMDR basisopleiding is erkend door de Vereniging EMDR Nederland en door EMDR Europe.

Toegekend door
  • NIP: 29.5 punten ELP herregistratie
  • FGzPt: 36 punten
  • VGCt: 28 punten
  • NVvP: 24 punten nascholing psychiatrie
  • VSR: 28 punten
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!