Een afgeronde erkende basistraining EMDR volwassenen, inclusief afgeronde competentiegestuurde supervisie. Om het niveau in de cursus hoog te houden, verwachten wij van deelnemers dat zij EMDR regelmatig toepassen en goed uit de voeten kunnen met het EMDR standaardprotocol. Deelnemers moeten daarom op dag 1 een afgetekend ‘supervisiebeoordelingsformulier standaard protocol’ kunnen overhandigen. Cursisten dienen tenminste 16 uur in de week werkzaam te zijn op het terrein van de GGZ, waarvan minimaal 12 uur betrekking heeft op volwassenen.

 

N.B. Deelnemers dienen gelijktijdig met hun aanmelding een kopie van het certificaat van de basisopleiding op te sturen naar curecare@curecare.nl. Daarnaast dient men op dag 1 een afgetekend supervisieformulier in te leveren bij de docent. Zonder dit formulier is het niet mogelijk om deel te nemen aan de vervolgopleiding. Indien men zich heeft ingeschreven en niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan blijven de annuleringsvoorwaarden geldig.

 

(Zie www.emdr.nl voor meer informatie over de voorwaarden voor deelname en de opleiding tot EMDR practitioner en voor een lijst met supervisoren)