Vervolgopleiding EMDR bij kinderen en jeugd

In deze vervolgopleiding EMDR K&J leer je complexe traumabehandelingen uit te voeren met behulp van EMDR bij kinderen en jeugdigen. De inhoud van de vervolgopleiding is een noodzakelijke aanvulling op de basisopleiding.

Inhoud

Deelnemers leren hoe EMDR toegepast kan worden in een meeromvattende behandeling bij complexe problematiek en bij een grote variatie aan klachten. Hierbij gaat het om cliënten die niet specifiek voldoen aan de diagnose enkelvoudige PTSS, maar symptomatologie vertonen welke het gevolg is van ernstige of langdurige traumatisering, bijvoorbeeld in de (vroege) jeugd. Tijdens de opleiding wordt geleerd met protocollen te werken voor diverse EMDR toepassingen, zoals het stabiliseren van patiënten voordat er aan traumabehandeling wordt begonnen met behulp van Resource Development and Installation (RDI). Daarnaast wordt er geleerd stroef verlopende processen vlot te trekken door gebruik te maken van zogenaamde Cognitive Interweaves. De laatste twee dagen wordt aandacht besteed aan case consultation aan de hand van eigen meegebracht videomateriaal van de deelnemers. Die worden in groepsverband gesuperviseerd.

Programma
 • Uitbreiding aanpak van trauma-gerelateerde symptomatologie
 • Behandeling van patiënten met meervoudig of complex trauma
 • Identificeren en aanpak van disfunctionele kernopvattingen
 • Het gebruik van cognitive interweaves
 • Stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI)
Het doel

De vervolgopleiding is nodig voor een volledig begrip van het therapeutisch gebruik van EMDR en het verantwoord toepassen ervan in complexe situaties.

Opzet

De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in tweetallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers.

Deelnemers dienen volledig op de hoogte te zijn van de gehele inhoud van ‘Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma’ en van hoofdstuk 1 tot en met 8 uit het ‘Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en aanvullende behandelstrategieën‘.

Een opleiding omvat 4 bijeenkomsten, de eerste cursusdag start om 09.30 uur en eindigt om 19.30 uur. De overige 3 dagen starten om 09.30 uur en eindigen om 17.00 uur. Maximaal 24 deelnemers per groep.

N.B. Deelnemers dienen gelijktijdig met hun aanmelding een kopie van het certificaat van de basisopleiding op te sturen naar curecare@curecare.nl. Daarnaast dient men op dag 1 een afgetekend supervisieformulier in te leveren bij de docent. Zonder dit formulier is het niet mogelijk om deel te nemen aan de vervolgopleiding. Indien men zich heeft ingeschreven en niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan blijven de annuleringsvoorwaarden geldig.

N.B. Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht!


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
EMDR opleiding
De vorige editie van deze opleiding werd beoordeeld met
8,3

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

22 en 23 mei 2023 (maandag, dinsdag)
20 juni 2023 (dinsdag)
5 juli 2023 (woensdag)

Tijden

De opleiding start op dag 1 om 09:30 uur en eindigt om 20:00 uur. De overige 3 dagen eindigen om 17.00 uur.

Contacturen

28 uur

Kosten

€ 1.290,00

inclusief het boek: ‘Broeke, E. ten, Jongh, A. de & Oppenheim, H.-J. (red.) (2022). Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en aanvullende behandelstrategieën‘. Amsterdam: Pearson’, syllabus

Doelgroep

De vervolgopleiding EMDR is bedoeld voor professionals met een afgeronde basisopleiding EMDR. Bekijk de toelatingseisen voor meer informatie.

Locatie

CCD Arnhem

CCD Arnhem is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, ruime parkeergarages (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Deze EMDR vervolgopleiding is erkend door de Vereniging EMDR Nederland en door EMDR Europe.

Toegekend door
 • FGzPt: 33 punten Specialismen gezondheidszorgpsycholoog
 • NVvP: 23 punten
 • NIP K&J/NVO: 28 punten herregistratie
 • NIP K&J/NVO: 13 punten behandeling
 • NIP K&J/NVO: 1 punten diagnostiek
Wordt aangevraagd bij
 • NIP eerder toegekend voor 42 punten
 • VGCt eerder toegekend voor 24 punten
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!