Om deel te nemen aan deze vervolgopleiding dient u:

  • Een door de Vereniging EMDR Nederland erkende EMDR basismodule te hebben gevolgd zie 1;
  • Volledig op de hoogte te zijn van de gehele inhoud van ‘Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma’ en van hoofdstuk 1 tot en met 8 uit het ‘Praktijkboek EMDR’: Casusconceptualisatie en specifieke doelgroepen;
  • EMDR regelmatig toe te passen en goed uit de voeten te kunnen met het EMDR standaardprotocol;
  • Minstens 20 sessies EMDR gedaan hebben;
  • Te beschikken over een afgetekend supervisiebeoordelingsformulier van een VEN erkende supervisor

Bij uw aanmelding dient u een kopie van het certificaat van de basisopleiding EDMR en een afgetekend supervisiebeoordelingsformulier digitaal op te sturen naar e.vanbraam@curecare.nl. Zonder dit formulier is het niet mogelijk om deel te nemen aan de vervolgmodule.

(Zie www.emdr.nl voor meer informatie over de voorwaarden voor deelname en de opleiding tot EMDR practitioner en voor een lijst met supervisoren)