Vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd (CGT K&J) met aandacht voor spel en systeem – 50 uur

Inhoud

De cursus richt zich op het leren behandelen van de complexe problematiek zoals die zich veel laat zien in de jeugdzorg en specialistische GGZ. Het gaat om kinderen met problemen die vallen onder een DSM classificatie zoals een angststoornis, een stemmingsstoornis, trauma en gedragsproblemen, of specifieke ontwikkelingsproblematiek.

Daarnaast is er sprake van comorbide problemen zoals een problematisch verlopen hechting en hechtingsproblematiek, ernstige gezinsproblematiek , kinderen die te maken hebben met complex trauma zoals huiselijk geweld in het verleden, uithuisplaatsingen (of erger) en kinderen die moeite hebben met leren en het zich als vanzelf eigen maken van vaardigheden en ontwikkelingstaken (LVB). U leert hoe u rekening kunt houden met de complexe systemen om een kind heen en hoe u deze systemen kunt mee behandelen. Tenslotte wordt er aandacht besteed aan de therapeut zelf. Want om goed voor deze kinderen en hun gezinnen te kunnen zijn, moet u ook weten waar uw eigen behoefte, valkuilen en krachten liggen als therapeut.

Opzet

De cursus kent deels een klassieke opbouw zoals we gewend zijn binnen de CGT: bespreken van het huiswerk, nieuwe theorie, oefenen, reflectie en nieuw huiswerk. Daarnaast wordt van de cursisten een actieve inbreng verwacht door het toepassen van de theorie op eigen casuïstiek of casuïstiek van de docent (indien mogelijk deels blended). Dit dient tevens als toetsing van de geleerde theorie. In intervisievorm wordt van de cursisten een actieve bijdrage verwacht in het bespreken van knelpunten en dilemma’s in de behandeling, waarbij cursisten actief aan de slag gaan met hun eigen rol als therapeut of gedragskundige. In de eindbeoordeling wordt van de cursist een reflectieverslag verwacht op het eigen leerproces ten aanzien van de cognitieve gedragstherapeutische behandeling van complexe problematiek .


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Opleiding cognitieve gedragstherapie
Direct inschrijven
8 en 15 oktober 2024
5 en 19 november 2024
3 en 17 december 2024
14 en 28 januari 2025
Locatie: CCD Arnhem
Kosten: € 1.650,00
Meer informatie
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

8 en 15 oktober 2024
5 en 19 november 2024
3 en 17 december 2024
14 en 28 januari 2025

Tijden

09:30 - 17:00 uur

Contacturen

50 uur

Kosten

€ 1.650,00

exclusief boeken, inclusief toegang tot digitale leeromgeving

Doelgroep

Cursisten die de basiscursus cognitieve gedragstherapie (K&J) met goed gevolg hebben afgerond.

Locatie

CCD Arnhem

CCD Arnhem is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, ruime parkeergarages (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij
  • VGCt Vorige editie toegekend voor 50 punten
  • FGzPt Vorige editie toegekend voor 65 punten
  • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen Vorige editie toegekend voor 52 punten
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!