Vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

De vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie heeft als uitgangspunt dat protocollaire behandelingen en behandeling op maat elkaar niet uitsluiten, maar juist kunnen en moeten aanvullen. Je leert de vaardigheden die nodig zijn om een protocollaire behandeling adequaat uit te voeren en om in voorkomende gevallen het behandelplan zodanig aan te passen en een (deel)behandeling op maat te ontwerpen en uit te voeren.

Inhoud

Uit onderzoek is onmiskenbaar naar voren gekomen dat een protocollaire behandeling in veel gevallen uit het oogpunt van efficiëntie en effectiviteit de voorkeur verdient boven een behandeling op maat. Tegelijkertijd is duidelijk dat (lang) niet alle patiënten (voldoende) opknappen van een protocollaire behandeling, dat er soms complicaties optreden in de behandeling en dat er (nog) niet voor alle stoornissen een wetenschappelijk gefundeerde protocollaire behandeling voorhanden is. Kennis en kunde op het gebied van probleemtaxatie en het ontwerpen van een geïndividualiseerd behandelplan blijft voorlopig dan ook noodzakelijk in de (cognitief gedragstherapeutische) praktijk.

Deze opleiding heeft daarom als uitgangspunt dat protocollaire behandelingen en behandelingen op maat elkaar niet uitsluiten, maar juist kunnen en moeten aanvullen. Dat is de rode draad van deze opleiding. Je leert de vaardigheden die nodig zijn om een protocollaire behandeling adequaat uit te voeren en om in voorkomende gevallen het behandelplan zodanig aan te kunnen passen en een (deel)behandeling op maat te kunnen ontwerpen en uit te voeren. De nadruk in de opleiding ligt uitdrukkelijk meer op opleiding van vaardigheden dan op discussie en passieve kennisoverdracht.

Opzet

Het niveau van de opleiding is conform de fase waarin de cursisten zich bevinden in hun ontwikkeling tot gedragstherapeut; namelijk op het niveau van een vervolgopleiding. Dat betekent dat zowel de taxatievaardigheden als de interventievaardigheden worden geleerd/getraind en worden beoordeeld op vervolgniveau.

Cure & Care Development behoudt zich het recht voor een workshop of opleiding te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma en/of de locatie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u hierover 14 dagen vóór aanvang van de activiteit schriftelijk bericht. In die situatie zijn er uiteraard geen kosten voor u aan verbonden.

Direct inschrijven

Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Opleiding cognitieve gedragstherapie
Direct inschrijven
6 en 13 februari 2025
6, 13, 20 en 27 maart 2025
10, 17 en 24 april 2025
8, 15 en 22 mei 2025
5, 12 en 19 juni 2025
Locatie: CCD Arnhem
Kosten: € 3.400,00
Meer informatie
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

6 en 13 februari 2025
6, 13, 20 en 27 maart 2025
10, 17 en 24 april 2025
8, 15 en 22 mei 2025
5, 12 en 19 juni 2025

Tijden

09:30 - 16:45 uur

Contacturen

100 uur

Kosten

€ 3.400,00

exclusief boeken, inclusief toegang tot digitale leeromgeving

Doelgroep

Cursisten die de basiscursus cognitieve gedragstherapie met goed gevolg hebben afgerond.

Locatie

CCD Arnhem

CCD Arnhem is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, ruime parkeergarages (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij
  • VGCt vorige editie toegekend voor 100 punten
  • FGzPt vorige editie toegekend voor 131 punten
  • NIP Alleen op aanvraag. Interesse in NIP accreditatie? Neem contact op met CCD.
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!