ONLINE Zomercursus: Basisopleiding Schematherapie

In de basisopleiding schematherapie maak je kennis met de schematheorie; er wordt stilgestaan bij wat schema’s, copingstrategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen.

Deze opleiding zal online plaatsvinden via Zoom, vanuit huis of je werkplek; een adequaat alternatief voor klassikaal onderwijs met de gewenste mogelijkheden om deze opleiding Schematherapie te kunnen volgen! Docenten en cursisten zijn enthousiast en positief verrast over de mogelijkheden. Een accent in deze opleiding zal liggen op het online aanbieden van schematherapiebehandelingen; een ontwikkeling waar we niet onderuit kunnen en welke zeker mogelijkheden biedt!

Inhoud opleiding

Schematherapie is een integratieve therapie waarin methoden en technieken uit de interpersoonlijke, experiëntiële en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn in een theoretisch model gebaseerd op de cognitieve theorie, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen behandelen. Schematherapie is effectief gebleken bij de borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) en veelbelovend bij de behandeling van andere persoonlijkheidsproblematiek. Deze therapie wordt individueel en in groepen toegepast en steeds breder geïmplementeerd. Uitgangspunt is dat wanneer niet aan de basisbehoeften van kinderen wordt voldaan, zij disfunctionele schema’s, copingstijlen en modi kunnen ontwikkelen die een rol spelen bij persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige stemmings- en angststoornissen.

In deze basisopleiding maak je kennis met de schematheorie; er wordt stilgestaan bij wat schema’s, copingstrategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen. Persoonlijkheidsstoornissen worden toegelicht vanuit een schematherapie perspectief en indicaties voor schematherapie worden besproken. Je leert schema’s, copingstrategieën en modi bij jouw cliënten vaststellen en hoe je hierbij de verschillende schemavragenlijsten, copinglijsten en modivragenlijsten en andere methoden zoals diagnostische imaginatie kunt gebruiken. Je leert hypothesen te vormen over hoe schema’s, copingstijlen en modi zijn ontstaan vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis van de patiënt en deze hypothesen leer je vast te leggen in een casusconceptualisatie. De verschillende fasen in de schematherapie en de behandeltechnieken komen aan de orde. Behandeltechnieken worden gedemonstreerd en geoefend tijdens de opleiding. Het accent ligt hierbij op het aanleren van experiëntiële technieken en het hanteren van de therapeutische relatie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de schema’s van de therapeut en de interactie met de schema’s of modi van de patiënt.


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Schematherapie opleiding
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

“"Prettig hoe de online-dag werd begeleid en uitgelegd. Goed opgelost, complimenten hiervoor."
"Ik vond het een hele veilige omgeving om te leren"”
De vorige editie van deze opleiding werd beoordeeld met
8,8

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

10 juni
1, 8 en 22 juli 2020

Tijden

10.00 - 17.00 uur

Contacturen

25 uur

Kosten

€ 1.010,00

inclusief de boeken: ‘Young, Y.E., Klosko, J.S. & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie: handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum’ en ‘Genderen, H. van, & Arntz, A. (2010). Schematherapie bij borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds’ en toegang tot de digitale leeromgeving 'Mijn CCD'

Doelgroep

Professionals die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen.
Zie toelatingseisen.

Accreditatie

Deze basisopleiding is geaccrediteerd door de Vereniging voor Schematherapie

Toegekend door
  • NIP: 37.5 punten
  • FGzPt: 24 punten
  • VGCt: 25 punten Vervolgcursus - contacturen
  • NvP/Kwaliteitsregister psychotherapie: 25 punten
  • Register Vaktherapie: 50 punten
  • NVvP: 22 punten Nascholing psychiatrie
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!