TF-CBT+, Vervolgcursus CGT K&J

Inschrijven niet meer mogelijk

Helaas zijn er geen vergelijkbare opleidingen in de toekomst gepland of nog beschikbaar.

Meer informatie

Behandeling van psychotrauma bij kinderen & adolescenten met TF-CBT (Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie) en/of andere CGT-technieken. 

Deze 50-uurs-vervolgcursus CGT wordt aangeboden als Blended Learning en bestaat uit 10 uur e-learning, 6 lesdagen en 6 uur online consultatie. De opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Levvel.

Internationale richtlijnen adviseren voor de behandeling van PTSS bij kinderen en jongeren, naast EMDR, als eerste keus behandeling TF-CBT (ISTSS, 2018; NICE, 2018). Het programma TF-CBT, ontwikkeld door Cohen, Mannarino & Deblinger (2021), is het meest onderzochte, maar niet het enige programma. Daarom is het wenselijk dat cognitief gedragstherapeuten in opleiding, die kinderen en jongeren behandelen met psychotrauma, tijdens hun opleiding leren TF-CBT goed uit te voeren. Daarnaast is voor hen kennis over andere effectief bewezen CGT-behandelings-technieken van belang.

Doelstelling:
Na afloop van deze 50 uurs-vervolgcursus is de cursist in staat om het gedragstherapeutisch proces te overzien van diagnostiek tot en met evaluatie van de behandelresultaten en dit proces zelfstandig uit te voeren, bij zowel enkelvoudige als complexe PTSS of PTSS met comorbide klachten.

De cursist kan zorgvuldig diagnostisch onderzoek doen, een weloverwogen indicatie stellen voor TF-CBT of een andere evidence based CGT-techniek. De nadruk ligt op het goed leren toepassen van het modulair opgebouwde behandelprogramma TF-CBT (Cohen, Mannarino & Deblinger, 2021).

Inhoud:
Er wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

 1. Impact van trauma op kinderen en gezinnen. Leertheoretische verklaringsmodellen van psychotrauma.
 2. Een overzicht van betrouwbare en valide instrumenten voor de classificatie en diagnostiek van traumagerelateerde problematiek, voorafgaand aan de gedragstherapeutische diagnostiek.
 3. Gedragstherapeutische diagnostiek: functieanalyses en betekenisanalyses maken volgens het model van de geïntegreerde cognitieve gedragstherapie (Korrelboom & Ten Broeke, 2014) en een behandelplan opstellen met cognitieve en gedragstherapeutische interventies, in aansluiting op de huidige inzichten met betrekking tot evidence en practice based behandelen.
 4. Een overzicht van evidence based cognitief gedragstherapeutische technieken gericht op trauma-klachten en indicatiestelling.
 5. Toepassing van TF-CBT: alle technieken in dit programma leren begrijpen (rationale), uitvoeren en evalueren, inclusief aandacht voor de interactie tussen kind/jongere en diens
  ouders/verzorgers en hoe die te beïnvloeden, zodat communicatie gefaciliteerd wordt over wat het kind heeft meegemaakt en relatieverbetering plaats vindt.
 6. Uitvoeren van een behandelplan met bewaking van het gedragstherapeutisch proces

Opzet:
De opleiding bestaat uit drie onderdelen, met daarnaast een literatuurstudie van ca. 800 bladzijden:

 • E-learning module van 10 uur (exclusief), welke individueel op eigen tempo gevolgd kan worden en afgerond moet zijn voorafgaand aan dag 1 (kosten: 35 dollar)
 • 6 lesdagen, waarbij er vanaf de eerste lesdag met eigen casuïstiek gewerkt dient te worden
 • 6 uur online consultatie, in groepjes van 4, tussen dag 5 en 6.

Cursisten dienen over de volgende verplichte boeken te beschikken: Cohen, J. Mannarino, A. en Deblinger, E. (2021). Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum & Korrelboom, K. & ten Broeke, E. (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk (2e herziene druk). Bussum: Coutinho

Voor het annuleren van inschrijvingen voor de basis- en vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie zijn de voorwaarden anders dan onze algemene annuleringsvoorwaarden, zie de Algemene Leveringsvoorwaarden.

Inschrijven niet meer mogelijk

Helaas zijn er geen vergelijkbare opleidingen in de toekomst gepland of nog beschikbaar.

Meer informatie
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

Dinsdag 8 en 15 maart
Vrijdag 25 maart (online)
Dinsdag 5 en 12 april
Vrijdag 9 december 2022

Tijden

9.30 - 17.00 uur
9.30 - 16.00 uur (dag 3 en 6)

Contacturen

50 uur

Kosten

€ 1.485,00

exclusief boeken, inclusief toegang tot de online leeromgeving en inclusief 3 werkboeken: Beer, R. & Lindauer, R. (2014). Verwerken en Versterken;
- werkboek voor ouders
- werkboek voor kinderen en jongeren
- werkboek voor therapeuten.

Doelgroep

Cognitief Gedragstherapeuten, GZ-psychologen, Klinisch (neuro)psychologen, Orthopedagoog-Generalisten NVO, Kinder- en Jeugdpsychologen NIP, en Kinder- en Jeugdpsychiaters (of minimaal een jaar in opleiding tot een van de genoemde registraties).

Locatie

ONLINE & CCD Arnhem

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
 • VGCt: 50 punten Vervolgcursus
 • FGzPt: 53 punten Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
 • VEN: 32 punten Algemene scholing (breed)
 • VEN: 2 punten Vakinhoudelijke scholing (smal)
 • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 40 punten K&J/OG Herregistratie
 • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 27 punten K&J/OG opleiding - behandeling
 • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 8 punten K&J/OG opleiding - diagnostiek
 • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 9 punten K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie
 • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 5 punten K&J/OG opleiding - overige taken
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!