1. Vooropleiding

  • Universitaire opleiding in: Psychologie en (Ortho)Pedagogiek, Geestelijke Gezondheidskunde, Geneeskunde
  • Indien andere wetenschappelijke studie, dan nadien opleiding tot psychotherapeut

2. Registraties

  • GZ psycholoog (BIG)
  • Klinisch psycholoog (BIG)
  • Psychotherapeut (BIG)
  • Psychiater (BIG)
  • Kinder- en jeugdpsycholoog specialist (NIP)
  • NVO orthopedagoog-generalist
  • Cognitief gedragstherapeut (VGCt)

of

In opleiding tot een van deze registraties, waarbij voor cognitief gedragstherapeuten geldt dat zij cognitief gedragstherapeut i.o. moeten zijn van de VGCt.

3. Werkzaam op het terrein van de GGZ

Tenminste 16 uur per week: waarvan 12 uur patiëntencontact

1 + 2 + 3 = TOELATING TOT CURSUS

Aan voorwaarde 3 moet in ieder geval worden voldaan. Wie niet voldoet aan voorwaarde 1 en/of 2, maar wel in aanmerking meent te komen op grond van een gelijkwaardige opleiding, kan dispensatie aanvragen via curecare@curecare.nl