Blended PTSS opleiding – Diagnostiek, (Imaginaire) Exposure en Imaginaire Rescripting

In deze Vervolgcursus loopt, aan de hand van de diagnostiek en de behandeling van PTSS, het gedragstherapeutisch proces als rode draad door de cursus. Startend bij de assessment, vervolgen we met het maken van functie- en betekenis analyses om de klachten goed te begrijpen met de aangrijpingspunten voor de interventies. De holistische theorie wordt gebruikt om het beleid ten aanzien van de overige problemen, waaronder comorbiditeit, een onderbouwde plek in het behandelplan te geven. De rol van metingen komen direct aan de orde bij de keuze van de situaties die in de exposure en de rescripting een plek moeten krijgen en bij de evaluatie en beëindiging van de behandelingen. Tot slot staan we stil bij de wijze waarop terugvalpreventie kan worden vorm gegeven.

De onderwerpen, die aan de orde komen, zijn per blok gegroepeerd.

In het eerste blok “Diagnostiek en inleiding imaginaire exposure” komen de volgende onderwerpen naar voren:

 • Het diagnosticeren van PTSS, het meten van de ernst van de klachten en de voortgang van de behandeling
 • Exposure in verschillende vormen komt uitgebreid aan de orde
 • Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek, functie- en  betekenisanalyses en casusconceptualisatie over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten
 • Dossiervoering, verslaglegging. Wat hoort wel en niet in de rapportage.
 • Het maken van een sessieplanning bij cliënten met multipele trauma’s
 • Uitleg over PTSS en de behandeling gebruikmakend van principes van Shared Decision Making en MGV

In het tweede blok “Achtergrond en verdieping PTSS-behandeling – Prolongued Exposure” komen de volgende onderwerpen naar voren:

 • Theoretische verklaringsmodellen over ontstaan PTSS
 • Er wordt aandacht besteed aan hoe kan je exposure verdiepen en hoe kan je creatiever worden in het toepassen van exposure
 • Ethische aspecten, mag en kan alles op het gebied van exposure in de behandelkamer
 • Angstregulatie, is angstregulatie nodig en zo ja wat kan je dan doen
 • Dissociatie leren zien als een onderdeel van de PTSS en weten wat te doen
 • FABA vervolg, betekenisanalyse wordt uitgewerkt.

 

In het derde blok “Imaginaire Rescripting en comorbiditeit” komen de volgende onderwerpen naar voren:  

 • Achtergrond en toepassing van ImRs bij PTSS
 • FABA als basis voor ImRs
 • Holistische theorie als hulpmiddel bij het behandelplan
 • Het gebruik van meetinstrumenten binnen de behandeling
 • Hoe te handelen als er sprake is van comorbide stoornissen (dissociatie, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving, angst en depressie)
 • Werking van het geheugen, theorie over hoe worden herinneringen opgeslagen. Hoe moet je handelen als therapeut bij vermoeden van false memories

 

In het vierde blok “Bijkomende problemen, bijsturen en beëindigen“  komen de volgende onderwerpen naar voren

 • Seksuele problemen komen ongeacht waardoor de ptss ontstaat bijna altijd voor maar is een vergeten onderwerp. Aan de orde komt de verklaring hiervoor en hoe te handelen
 • Slaapproblemen en de invloed op het herstel van PTSS
 • Het evalueren van de behandeling incl. ROM
 • PTSS kan weer opkomen, hoe kan je de kans minimaliseren.
 • Afsluiten behandeling
 • Hoe draag je zorg voor jezelf als therapeut.
Direct inschrijven

Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
PTSS opleiding
Direct inschrijven
Maandag 2 september (Online)
Vrijdag 20 september
Maandag 30 september (Online)
Vrijdag 18 oktober
Maandag 4 november (Online)
Vrijdag 22 november
Maandag 2 december (Online)
Vrijdag 20 december 2024

Let op: maandagen betreffen online avonddelen. Vrijdagen betreffen volledige cursusdagen op locatie
Locatie: ONLINE & Amsterdam – Oostelijk Havengebied
Kosten: € 1.650,00
Meer informatie
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

Maandag 2 september (Online)
Vrijdag 20 september
Maandag 30 september (Online)
Vrijdag 18 oktober
Maandag 4 november (Online)
Vrijdag 22 november
Maandag 2 december (Online)
Vrijdag 20 december 2024

Let op: maandagen betreffen online avonddelen. Vrijdagen betreffen volledige cursusdagen op locatie

Tijden

Online avonden: 19.30 - 21.30 uur
Live cursusdagen: 09.30 - 16.30 uur

Contacturen

50 uur

Kosten

€ 1.650,00

inclusief toegang tot de leeromgeving met literatuur, webinars en video-opnames met rollenspelen.

Doelgroep

De cursus richt zich op mensen met een afgeronde academische opleiding in de (geestelijke)gezondheidszorg, of met een HBO MSc titel met een artikel 14 Wet BIG registratie op het gebied van de (geestelijke)gezondheidszorg, die de basiscursus CGT gevolgd hebben.

Locatie

ONLINE & Amsterdam – Oostelijk Havengebied

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
 • VGCt: 50 punten
Wordt aangevraagd bij
 • VEN
 • FGzPt Eerder 40 punten
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!