Blended Learning – Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd (CGT K&J)

In de basisopleiding cognitieve gedragstherapie kind en jeugd leert u het toe passen van het cognitief gedragstherapeutisch proces specifiek bij kinderen, jeugdigen en hun systeem. U leert vanuit een getrapte benadering de basisprincipes en interventies zodat u, onder supervisie, eenvoudige cognitieve gedragstherapieën uit kunt voeren op een verantwoorde wijze.

Blended learning
Deze cursus is opgezet als een blended learning. Blended learning is een mengvorm van face-to-face (later genoemd als F2F) onderwijs en online onderwijsactiviteiten (later: O), bestaande uit e-learning en huiswerkopdrachten die ieder in zijn/haar eigen tempo kunnen doorlopen in de online leeromgeving ‘Mijn CCD’.
Er wordt gebruik gemaakt van flipping the classroom, waarbij de cursisten het studiemateriaal vooral bestuderen (video’s bekijken, toetsvragen daarover beantwoorden en huiswerkopdrachten maken) om zo de F2F cursusdag te gebruiken voor verdieping, feedback op de gemaakte opdrachten, discussie en vooral ook het oefenen van vaardigheden.

Inhoud

Binnen de cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jeugdigen wordt tegenwoordig onderscheid gemaakt in een getrapte benadering, van oplossingsgerichte interventies, via protocollaire behandelingen naar geïndividualiseerde behandelingen. Binnen de huidige jeugdzorg levert cognitieve gedragstherapie de theorie en middelen om complexe problematiek uiteen te rafelen in meer hanteerbare deelproblemen. Hiermee kunnen samenhangende keuzes worden gemaakt om de behandeling vorm te geven voor de jeugdige en het systeem om de jeugdige heen. Waar mogelijk worden deze keuzes gestuurd op basis van evidence based interventies, waar nodig wordt een individueel behandelplan op maat gemaakt op basis van de onderliggende leertheoretische principes.
In de opleiding wordt u vertrouwd gemaakt met beide richtingen. U leert enerzijds de individuele theoretisch geïnspireerde zoekschema’s toepassen die bekend staan als functie- en betekenisanalyse en de cognitieve casusconceptualisatie. Daarnaast leert u hoe u de belangrijkste interventies en technieken doelgericht kunt inzetten en uitvoeren bij enkelvoudige problematiek. Ook leert u werken met de belangrijkste gestandaardiseerde behandelprotocollen voor jeugdigen en op specifieke klachten gerichte interventies binnen cognitieve gedragstherapie.

Doelstelling

Aan het eind van de basisopleiding bent u voldoende thuis in het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces en hebt u voldoende kennis van een aantal basis cognitief-gedragstherapeutische methodes, technieken en interventies om, onder supervisie, op verantwoorde wijze eenvoudige cognitieve gedragstherapieën uit te kunnen voeren. Concreet leert u de verschillende fases in het cognitief gedragstherapeutisch proces toe te passen binnen de getrapte benadering. U leert daarbij hoe u deze interventies kunt toepassen rekening houdend met de specifieke aspecten van de doelgroep kinderen en jeugd. U maakt ook kennis met het belang van de therapeutische attitude en de kwaliteit van de therapeutische relatie.

Opzet

De basisopleiding volgt in grote lijnen het cognitief gedragstherapeutisch proces. In de eerste bijeenkomsten maakt u kennis met de fasen van het gedragstherapeutisch proces: de principes van gedragsassessment ,het opstellen van het behandelplan, de interventiefase tot de evaluatie en afronding.
U leert het toepassen van de cognitief- gedragstherapeutische principes, technieken en interventies specifiek voor kinderen, jongeren en in het werken met ouders of anderen in het systeem van het kind. U leert rekening te houden met de algemene en bijzondere vaardigheden en eisen die dit stelt aan uw rol als therapeut.
U leert de technieken en interventies toe te passen voor de belangrijkste probleemgebieden bij kinderen en jeugdigen. U maakt kennis met veel gebruikte protocollen en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van evidence based behandelen.


Cure & Care Development behoudt zich het recht voor een workshop of opleiding te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma en/of de locatie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u hierover 14 dagen vóór aanvang van de activiteit schriftelijk bericht. In die situatie zijn er uiteraard geen kosten voor u aan verbonde
n.

Direct inschrijven

Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Opleiding cognitieve gedragstherapie
Direct inschrijven
3 en 17 september 2024
1 en 29 oktober 2024
12 en 26 november 2024
10 december 2024
7 en 21 januari 2025
4 en 18 februari 2025
Locatie: CCD Arnhem
Kosten: € 2.750,00
Meer informatie
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

3 en 17 september 2024
1 en 29 oktober 2024
12 en 26 november 2024
10 december 2024
7 en 21 januari 2025
4 en 18 februari 2025

Tijden

09.30 - 16.45 uur

Contacturen

100 uur

Kosten

€ 2.750,00

Toegang tot digitale leeromgeving, exclusief boeken

Doelgroep

Professionals met een doctoraal / universitaire masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde, een (hbo) MSc-titel én een artikel-14-registratie in de wet BIG of een door de registratiecommissie gelijkwaardig geachte opleiding op masterniveau heeft afgerond. Meer informatie onder toelatingseisen.

Locatie

CCD Arnhem

CCD Arnhem is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, ruime parkeergarages (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
  • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 100 punten Herregistratie
  • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 60 punten Opleiding - behandeling
  • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 30 punten Opleiding - diagnostiek
  • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 100 punten Opleiding- extra literatuurstudie
  • NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 10 punten Opleiding - overige taken
  • VSR: 95 punten Scholing Verpleegkundig specialisten
Wordt aangevraagd bij
  • VGCt
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!