De Vereniging voor Schematherapie hanteert de volgende toelatingseisen:

 • BIG-registratie als Gz-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
 • Gewoon lidmaatschap van een erkende psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daartoe. Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVGP, NPaV, NVPP, NVRG, VKJP en Vereniging Persoonsgerichte experiëntele Psychotherapie;
 • Gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapie vereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor;
 • Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen (RVB).
 • Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige HBO-ers en masterpsychologen (niet i.o.) deelnemen, onder de voorwaarden dat:
  • zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde Schematherapeuten die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register Schematherapeut;
  • supervisie en intervisie georganiseerd zijn;
  • zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de cursus met succes te kunnen volgen.

De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de HBO-er of masterpsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.

Professionals die nog in opleiding zijn tot een BIG-registratie of gewoon lidmaatschap van een NVP-specialistische Psychotherapievereniging kunnen maximaal als ‘junior’ in het Register Schematherapie worden ingeschreven.