Basisopleiding Schematherapie

Let op: deze basisopleiding Schematherapie is vol > de volgende basisopleiding start op 16 april 2020.

In de basisopleiding schematherapie maak je kennis met de schematheorie; er wordt stilgestaan bij wat schema’s, copingstrategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen.

Inhoud

Schematherapie is een integratieve therapie waarin methoden en technieken uit de interpersoonlijke, experiëntiële en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn in een theoretisch model gebaseerd op de cognitieve theorie, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen behandelen. Schematherapie is effectief gebleken bij de borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) en veelbelovend bij de behandeling van andere persoonlijkheidsproblematiek. Deze therapie wordt individueel en in groepen toegepast en steeds breder geïmplementeerd. Uitgangspunt is dat wanneer niet aan de basisbehoeften van kinderen wordt voldaan, zij disfunctionele schema’s, copingstijlen en modi kunnen ontwikkelen die een rol spelen bij persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige stemmings- en angststoornissen.

In deze basisopleiding maak je kennis met de schematheorie; er wordt stilgestaan bij wat schema’s, copingstrategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen. Persoonlijkheidsstoornissen worden toegelicht vanuit een schematherapie perspectief en indicaties voor schematherapie worden besproken. Je leert schema’s, copingstrategieën en modi bij jouw cliënten vaststellen en hoe je hierbij de verschillende schemavragenlijsten, copinglijsten en modivragenlijsten en andere methoden zoals diagnostische imaginatie kunt gebruiken. Je leert hypothesen te vormen over hoe schema’s, copingstijlen en modi zijn ontstaan vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis van de patiënt en deze hypothesen leer je vast te leggen in een casusconceptualisatie. De verschillende fasen in de schematherapie en de behandeltechnieken komen aan de orde. Behandeltechnieken worden gedemonstreerd en geoefend tijdens de opleiding. Het accent ligt hierbij op het aanleren van experiëntiële technieken en het hanteren van de therapeutische relatie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de schema’s van de therapeut en de interactie met de schema’s of modi van de patiënt.


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Schematherapie opleiding
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

“Het is een heel interessante en leerzame cursus, waarin er een goeie afwisseling is in werkvormen (theorie, oefenen in groepjes, voorbeelden van de docenten en media). Tevens is er tussen de lessen door voldoende tijd om het geleerde in de praktijk te brengen en vervolgens genoeg ruimte om tijdens de les vragen te stellen en moeilijkheden voor te leggen.”
De vorige editie van deze opleiding werd beoordeeld met
8,8

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

22 januari
5 februari
11 maart
8 april

Volgeboekt. De volgende Basisopleiding Schematherapie vindt plaats op 16 april 2020.
Tijden

10.00 - 17.45 uur

Contacturen

25 uur

Kosten

€ 1.010,00

inclusief de boeken: ‘Young, Y.E., Klosko, J.S. & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie: handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum’ en ‘Genderen, H. van, & Arntz, A. (2010). Schematherapie bij borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds’, toegang tot de digitale leeromgeving, koffie/thee en lunches

Doelgroep

Professionals die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen.
Zie toelatingseisen.

Locatie

Arnhem, CCD

CCD is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, een ruime parkeergarage (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Accreditatie bij de Vereniging voor Schematherapie wordt conform hun reglement achteraf aangevraagd.

Toegekend door
  • FGzPt: 24 punten
  • VGCt: 25 punten
  • NIP: 37.5 punten
  • Register Vaktherapie: 50 punten
  • NvP/Kwaliteitsregister psychotherapie: 25 punten
  • NVvP: 22 punten Nascholing psychiatrie
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!