Basisopleiding Groepsgerichte schematherapie voor adolescenten en jongvolwassenen

Schematherapie richt zich op het veranderen van disfunctionele schema’s/ modi in meer flexibele en minder extreme schema’s/ modi, en het ontwikkelen van adequate coping strategieën, zodat de cliënt een positiever beeld van zichzelf en anderen kan ontwikkelen en een meer genuanceerd beeld van de wereld krijgt.

Binnen de schematherapie wordt gewerkt met cognitieve technieken, maar ook met experiëntiële technieken, zodat cliënten naast het zich bewust zijn van, ook gaan ervaren hoe de dingen bij hen werken om vandaar te gaan oefenen met ander gedrag.

Ook bij adolescenten en jongvolwassenen zien we soms dat de persoonsontwikkeling stagneert en dat zij veel problemen kunnen ondervinden in het dagelijks functioneren. Schema’s die zich al vanaf de vroege jeugd hebben ontwikkeld, kunnen leiden tot een stagnatie in de groei richting volwassenheid.

Schematherapie ontwikkeld voor volwassenen kan niet 1 op 1 toegepast worden op adolescenten/ jong volwassenen maar vraagt om een aanpassing in werkvormen en, daar waar jongeren nog thuis wonen, om samenwerking met het omringend systeem. Door te werken in een groep ervaren jongeren dat leeftijdsgenoten met dezelfde dilemma’s te maken kunnen hebben en ondervinden ze steun bij elkaar bij het oefenen met ander gedrag.

In deze basisopleiding komt aan bod:

  • de schema’s en de schema-modi;
  • het kunnen maken van een casusconceptualisatie;
  • het hanteren van de therapeutische relatie bij adolescenten;
  • het hanteren van groepsdynamische aspecten;
  • samenwerking met het omringend systeem (en de schemabevestigende factoren daarbinnen);
  • het oefenen met experiëntiële, cognitieve (groepsgerichte) technieken en interventies gericht op gedragsverandering.

Doelstelling

Na afloop van de opleiding kunnen de deelnemers in hun eigen praktijk schemagerichte cognitieve, experiëntiële en therapeutische interventies gericht op gedragsverandering toepassen op basis van de gemaakte casusconceptualisatie bij adolescenten/ jongvolwassenen met een (of het vermoeden van een) persoonlijkheidsstoornis. Dit kunnen ze vertalen naar een individueel dan wel groepsgericht aanbod.

Direct inschrijven

Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Schematherapie opleiding
Direct inschrijven
5 en 12 juli
6 en 13 september 2023
Locatie: Hybride (online of face-to-face)
Kosten: € 1.095,00
Meer informatie
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

“Een erg leerzame en vooral ook leuke techniek die heel passend is bij de cliënten die we zien bij onze instelling”
De vorige editie van deze opleiding werd beoordeeld met
8,6

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

5 en 12 juli
6 en 13 september 2023

Tijden

10:00 - 17:15 uur

Contacturen

25 uur

Kosten

€ 1.095,00

inclusief de boeken: 'Young, J.E. & Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2019) Schemagerichte therapie. Handboek voor Therapeuten. Bohn Stafleu van Loghum, Houten' en 'Farrell, Joan M., Reiss, Neele & Shaw Ida A. (2015) Schematherapie in de klinische praktijk. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds' en toegang tot de digitale leeromgeving.

Doelgroep

Behandelaren die werkzaam zijn binnen de jeugdhulpverlening/ jeugd GGZ en zich willen bekwamen in het aanbieden van groepsgerichte schematherapie of de vertaling daarvan naar een individueel aanbod, waarbij specifiek aandacht is voor de wijze waarop het omringend steunsysteem deel uitmaakt van de behandeling. De toelatingseisen van de Vereniging voor Schematherapie worden gehanteerd (zie kopje Toelatingseisen).

Locatie

Hybride (online of face-to-face)

Online of Face-to-face te volgen!

Toon in Google Maps

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij
  • VGCt vorige opleiding toegekend voor 25 punten
  • FGzPt vorige opleiding toegekend voor 33 punten
  • Vereniging voor Schematherapie vorige opleiding toegekend voor 25 punten
  • NIP K&J/NVO vorige opleiding toegekend voor 29 punten
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!