NIEUW: Basisopleiding Groepsgerichte Schematherapie bij adolescenten en jongvolwassenen, startdatum 28 september 2020

Schematherapie is een evidenced based therapie in oorsprong vooral toegepast bij volwassene met een persoonlijkheidsstoornis.  Deze vorm van therapie richt zich op tekorten die zijn ondervonden aangaande de basisbehoeften en de patronen die de persoon in kwestie heeft ontwikkeld in het kijken naar zichzelf en de wereld om zich heen. Schematherapie richt zich op het veranderen van disfunctionele schema’s/ modi in meer flexibele en minder extreme schema’s/ modi, en het ontwikkelen van adequate coping strategieën, zodat de cliënt een positiever beeld van zichzelf en anderen kan ontwikkelen en een meer genuanceerd beeld van de wereld krijgt.

Binnen de schematherapie wordt gewerkt met cognitieve technieken maar ook met experientele technieken, zodat cliënten (naast het zich bewust zijn van) ook gaan ervaren hoe de dingen bij hen werken, om vandaar te gaan oefenen met ander gedrag.

Ook bij adolescenten en jongvolwassenen zien we soms dat de persoonsontwikkeling stagneert, ze in de basis mogelijk al veel tekort zijn gekomen, en dat zij veel problemen kunnen ondervinden in het dagelijks functioneren. Ook al is nog niet altijd een persoonlijkheidsstoornis gediagnosticeerd, wel zien we schema’s die zich al vanaf de vroege jeugd hebben ontwikkeld, en leiden tot een stagnatie in de groei richting volwassenheid.

Schematherapie ontwikkeld voor volwassenen kan niet 1 op 1 toegepast worden op adolescenten/ jong volwassenen, maar vraagt om een aanpassing in werkvormen, en daar waar jongeren nog thuis wonen, om samenwerking met het omringend systeem. Door te werken in een groep ervaren jongeren dat leeftijdsgenoten met dezelfde dilemma’s te maken kunnen hebben en ondervinden ze steun bij elkaar bij het oefenen met ander gedrag.

In deze basiscursus komt aan bod: de schema’s, de schema-modi, het kunnen maken van een casusconceptualisatie, het hanteren van de therapeutische relatie bij adolescenten, het hanteren van groepsdynamische aspecten, samenwerking met het omringend systeem (en de schemabevestigende factoren daarbinnen), en het oefenen met experimentele technieken.

Doelstelling

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers in hun eigen praktijk schemagerichte cognitieve therapeutische interventies toepassen op basis van de gemaakte casusconceptualisatie bij adolescenten/ jongvolwassenen met een (of het vermoeden van een) persoonlijkheidsstoornis. Dit kunnen ze vertalen naar een individueel dan wel groepsgericht aanbod.

Let op; voor deze opleiding geldt geen accreditatie bij de Vereniging voor Schematherapie, wel voor de VGCt (als vervolgcursus).


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Schematherapie opleiding
Direct inschrijven
28 en 29 september
29 en 30 oktober 2020
Locatie: CCD Arnhem
Kosten: € 1.010,00
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,3
Data

28 en 29 september
29 en 30 oktober 2020

Tijden

10.00 - 17.15 uur

Contacturen

25 uur

Kosten

€ 1.010,00

inclusief de boeken: 'Young, J.E. & Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2005) Schemagerichte therapie. Handboek voor Therapeuten. Bohn Stafleu van Loghum, Houten' en 'Farrell, Joan M., Reiss, Neele & Shaw Ida A. (2015) Schematherapie in de klinische praktijk. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds' en toegang tot de digitale leeromgeving.

Doelgroep

Orthopedagoog Generalist, GZ-psycholoog, Cognitief gedragstherapeuten, basispsychologen/ orthopedagogen, die werkzaam zij binnen de jeugdhulpverlening/ jeugd GGZ, en zich willen bekwamen in het aanbieden van groepsgerichte schematherapie of de vertaling daarvan naar een individueel aanbod, waarbij specifiek aandacht is voor de wijze waarop het omringend steunsysteem deel uitmaakt van de behandeling.

Locatie

CCD Arnhem

CCD is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, een ruime parkeergarage (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Let op: geen accreditatie bij de Vereniging voor Schematherapie

Toegekend door
  • NvP/Kwaliteitsregister psychotherapie: 24 punten Bij- en nascholing
Wordt aangevraagd bij
  • NIP K&J/NVO
  • FGzPt
  • VGCt (Vervolg CGT K&J)
  • NVvP