ONLINE Basisopleiding EMDR bij volwassenen, startdatum 11 september 2020

Deze basisopleiding is gericht op het leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde PTSS en andere aan trauma gerelateerde klachten. Aan het eind van de opleiding beheers je het EMDR basisprotocol (zowel de geest als de letter) en pas je het ook regelmatig toe bij niet al te gecompliceerde casuïstiek.

Opzet

De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van korte theoretische inleidingen, instructies, dvd-demonstraties en praktische oefeningen. Bij het oefenen met het protocol in tweetallen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers.

Tijdens de derde en vierde dag is er ook ruimte om stil te staan bij vragen naar aanleiding van de ervaringen met EMDR in de praktijk. Er wordt met name aandacht besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door de deelnemers gemaakte (en geselecteerde) dvd-fragmenten van EMDR-zittingen.

Je dient vooraf het ‘Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma’ te bestuderen. Op dag 1 zal er een kennistoets worden afgenomen over de bestudeerde stof. Hierdoor ben je bij aanvang van de opleiding reeds bekend met de theorie en kan er veel tijd worden besteed aan het oefenen en aan de fijne kneepjes van het vak.

De opleiding omvat 4 bijeenkomsten, de eerste dag start om 09.30 uur en eindigt om 20.00 uur. De overige 3 dagen starten om 09.30 uur en eindigen om 17.30 uur.

N.B. voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht!

 


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
EMDR opleiding
De vorige editie van deze opleiding werd beoordeeld met
8,4
Data

11 en 18 september
13 oktober
17 november 2020
+ extra terugkom dagdeel

Mail naar curecare@curecare.nl voor een plek op de wachtlijst.
Tijden

De eerste dag start om 09.30 uur en eindigt om 20.00 uur. De overige 3 dagen starten om 09.30 uur en eindigen om 17.30 uur.

Kosten

€ 1.225,00

inclusief het boek: ‘Jongh, A. de & Broeke, E. ten (2019). Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Amsterdam: Pearson’, syllabus

Doelgroep

Gz-psychologen (BIG), klinisch psychologen (BIG), psychotherapeuten (BIG), psychiaters (BIG), geregistreerd cognitief gedragstherapeuten (lid VGCt) en degenen die in opleiding zijn tot een van deze registraties. Ook geregistreerden als Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist (NIP) of Orthopedagoog Generalisten NVO komen in aanmerking, mits zij minimaal 12 uur per week werkzaam zijn met volwassenen. Zie verder onder toelatingseisen.

Accreditatie

Toegekend door
  • NIP: 24 punten
  • FGzPt: 43 punten
  • NVvP: 24 punten
  • VGCt: 28 punten