Basisopleiding EMDR bij kinderen en jeugd, startdatum 5 juli 2021

In deze opleiding leer je hoe je EMDR kunt toepassen bij ongecompliceerde PTSS en andere aan trauma gerelateerde klachten. Deze basisopleiding EMDR K&J is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in het kinder- en jeugdveld of werken met verstandelijk beperkten.

Inhoud

De basisopleiding EMDR K&J is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters die werkzaam zijn in het kinder- en jeugdveld of met verstandelijk beperkten werken. Deze basisopleiding is gericht op het leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde PTSS en andere aan trauma gerelateerde klachten.

Aan het eind van de opleiding beheers je het EMDR basisprotocol (zowel de geest als de letter) en pas je het ook regelmatig toe bij niet al te gecompliceerde casuïstiek.

Opzet

De opleiding bestaat uit 11 dagdelen en heeft een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik gemaakt wordt van theoretische inleidingen, video demonstraties, semi plenaire oefeningen en oefeningen in kleine groepjes om EMDR te leren toepassen. Bij het oefenen met het protocol in tweetallen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers.

De eerste twee opleidingsdagen vinden opeenvolgend plaats en zijn gericht op het aanleren van het basisprotocol. Daarna volgen nog drie dagen om de toepassing bij kinderen en adolescenten aan te leren. Daarvoor zijn aanpassingen in het EMDR protocol nodig. Het werken met deze doelgroep vereist specifieke vaardigheden zoals het hanteren van de interactie ouder/verzorger-kind.

Tijdens de vierde en vijfde dag is er ook ruimte om stil te staan bij vragen naar aanleiding van de ervaringen met EMDR in de praktijk. Er wordt met name aandacht besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door de deelnemers gemaakte (en geselecteerde) filmfragmenten van EMDR-zittingen.

Je dient vooraf het ‘Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma’ te bestuderen. Hierdoor ben je bij aanvang van de opleiding reeds bekend met de theorie en kan er veel tijd worden besteed aan het oefenen en aan de fijne kneepjes van het vak. Tijdens de opleiding wordt een kennistoets afgenomen over de bestudeerde stof.

De opleiding omvat 5 bijeenkomsten, de eerste dag start om 09.30 uur en eindigt om 19.30 uur. Dag 2 t/m 5 starten om 09.30 uur en duren tot 17.00 uur.

Maximaal 24 deelnemers per opleiding (bij meer dan 12 tot maximaal 24 deelnemers worden de eerste en tweede dag door de hoofddocent en een EMDR supervisor verzorgd).

N.B. Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht!

 

Graag maken wij u erop attent dat deze opleiding niet mag meetellen voor uw traject wanneer u het opleidingstraject cgt-er in opleiding volgt, aangezien het nascholing betreft.

Direct inschrijven

Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
EMDR opleiding
Direct inschrijven
5, 6 en 7 juli
2 september
8 november 2021
Locatie: CCD Arnhem
Kosten: € 1.285,00
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

“Een hele inspirerende, leerzame cursus, met een gedreven, kundige en enthousiaste docente! ”
De vorige editie van deze opleiding werd beoordeeld met
8,4
Data

5, 6 en 7 juli
2 september
8 november 2021

Tijden

De eerste dag start om 09.30 uur en eindigt om 20.00 uur. Dag 2 t/m 5 starten om 09.30 uur en eindigen om 17.00 uur.

Contacturen

32 uur

Kosten

€ 1.285,00

inclusief het boek: ‘Jongh, A. de & Broeke, E. ten (2019). Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Amsterdam: Pearson’, reader. Exclusief het boek 'Beer, R. & Roos, C. de (2017). Handboek EMDR kinderen en jongeren. Lannoo Campus' (dient zelf aangeschaft te worden)

Doelgroep

De basistraining EMDR K&J is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters die werkzaam zijn in het kinder- en jeugdveld of met verstandelijk beperkten werken. Zie verder onder toelatingseisen.

Locatie

CCD Arnhem

CCD is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, een ruime parkeergarage (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Deze EMDR basisopleiding is erkend door de Vereniging EMDR Nederland en door EMDR Europe.

Wordt aangevraagd bij
  • VGCt 32 punten Nascholingscursus - contacturen
  • NVvP 28 punten
  • FGzPt 50 punten Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
  • NIP K&J/NVO 32 punten herregistratie, behandeling 15 punten en diagnostiek 1 punt
  • NIP 33,5 punten